Menu

Informace pro investory - dluhopisy skupiny Charles Bridge

***** PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ *****Společnosti Charles Bridge Investment Group, a.s. byl Českou národní bankou schválen základní prospekt dluhopisového programu do výše 2 miliard Kč s dobou trvání 10 let. Rozhodnutí o schválení prospektu je dostupné zde.

Upozorňujeme, že schválení základního prospektu ze strany České národní banky nelze chápat jako potvrzení cenných papírů, které společnost Charles Bridge Investment Group, a.s. nabízí.

Finance načerpané skrze dluhopisy budou primárně investovány do nákupů investičních bytů a rodinných domů s následným dlouhodobým pronájmem, vlastních developerských projektů výstavby rodinných domů, nákupů pozemků s možností následné realizací projektů rezidenčního bydlení či tzv. House Flipping, neboli nákup bytových jednotek, jejich rekonstrukce a následný prodej.

Nyní se na vybraných projektech skupiny můžete podílet jako investoři. Získejte možnost fixního výnosu dluhopisů vydaných českou finanční skupinou.

Pojďme růst společně!

Upozornění: Investování do dluhopisů je spojeno s celou řadou rizik.

Předtím, nežli učiníte investiční rozhodnutí, Vám doporučujeme se důkladně seznámit se základním prospektem dluhopisového programu spolu s jeho konečnými podmínkami, abyste plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.