Menu

Informace pro investory - dluhopisy skupiny Charles Bridge

Společnosti Charles Bridge Investment Group, a.s., hlavní společnosti naší investiční skupiny, byl v roce 2020 Českou národní bankou schválen prospekt dluhopisového programu do výše 2 miliardy Kč s dobou trvání 10 let. Rozhodnutí o schválení prospektu je dostupné zde.

Finance načerpané skrze dluhopisy budou primárně investovány do nákupů investičních bytů a rodinných domů s následným dlouhodobým pronájmem, development výstavby rodinných domů, development s následnou realizací projektů rezidenčního bydlení či mezaninové financování developerských projektů.

Nyní se na vybraných projektech skupiny můžete podílet jako investoři. Získejte možnost fixního výnosu dluhopisů vydaných českou finanční skupinou.

Pojďme růst společně!

Upozornění: Investování do dluhopisů je spojeno s celou řadou rizik. Více informací naleznete zde. Úplný popis rizik je uveden v prospektu dluhopisového programu.