Menu

Lednová míra inflace v České republice

Minulý pátek byla zveřejněna míra inflace v České republice. V souladu se všemi očekáváními je ve srovnání s prosincem vyšší – z prosincových 15,8 % růst na lednových 17,5 %. 

Vývoj je zachycen názorně zde:

(zdroj: ČSÚ)

Základní položky meziroční míry inflace:

  • Zboží: +20,8 %, služby +12,2 %. Tahounem inflace zůstává zboží, rozdíl mezi růstem cen zboží a služeb se výrazným způsobem zvýšil z prosincových 5,3 procentního bodu na lednových 8,6. 
  • Bydlení: elektřina +36,4 %, plyn +87 %, tuhá paliva +58,1 %, teplo a teplá voda +44,7 %, vodné +16,3 %, k tomu stočné +30,3 %. Růst cen elektřiny byl významně ovlivněn ukončením úsporného tarifu pro domácnosti.
  • Pokračuje zpomalení růstu imputovaného nájemného, činí 9,1 %, klasické nájemné se zvýšilo o 6,1 %. 
  • Potraviny: cukr +84,7 %, vejce +85 %, mouka +44,2 %, polotučné trvanlivé mléko +39,5 %, rýže +35,1 %,  
  • Stravovací služby +23,8 %, ubytovací služby +19,9 %

Dosažená inflace je o 0,1 procentní body nižší než v zimní prognóze ČNB. Výchylka oproti odhadu je tedy minimální a jedná se tak o přijatelný výsledek, protože obecně je lednová inflace vnímána jako důležitější než prosincová.

Podle Luboše Komárka, náměstka ředitele sekce měnové ČNB:

Zimní prognóza očekává, že zrychlení cenového růstu počátkem letošního roku je přechodné a souvisí zejména s výrazným zrychlením růstu regulovaných cen. Inflace začne následně rychle klesat a ve druhé polovině letošního roku se sníží na jednociferné hodnoty. Tržní složky inflace zvolní vlivem snižujících se nákladových tlaků ze zahraničí i z domácí ekonomiky. Současně dojde k postupné korekci aktuálně kulminujících ziskových marží domácích výrobců, obchodníků a poskytovatelů služeb. Začátkem roku 2024 se celková i měnověpolitická inflace sníží do blízkosti 2% cíle ČNB, kde setrvá do konce prognostického horizontu. K tomu přispěje i zpřísněná měnová politika.“

Zajímavé je, že doporučení měnové sekce pro zasedání bankovní rady před 10 dny bylo zvýšení úrokových sazeb.

Nejbližší měnověpolitické zasedání bankovní rady ČNB proběhne 29. března. Ve srovnání se zasedáním před 10 dny bude mít bankovní rada dva nové členy. Kromě zmíněné lednové míry inflace bude mít rada k dispozici při rozhodování již data inflace za únor. 

Pro jednodušší srovnání inflace s dalšími zeměmi ve světě přikládáme následující graf:

AUTOR: swp | ZDROJ: tradingeconomics.com