Menu

Zvýšení limitu zveřejňování obchodů

Ve Spojených státech bude nejspíše změněno pravidlo o tom, kdy jsou soukromí investoři jsou povinni zveřejňovat své investice. Pokud ho tamní Komise pro cenné papíry (SEC) začne uplatňovat, limit pro povinné zveřejňování obchodů se zvýší na 3,5 miliardy dolarů. Stávající limit je 100 miliónů dolarů. Tento limit byl stanoven v roce 1978 při zavedení tohoto pravidla a od té doby se jeho výše neměnila.

Ve své podstatě jde o její vrácení limitu na původní poměrové hodnoty roku 1978. Jako koeficient nebyla použita inflace, ale změna tržní kapitalizace společností obchodovaných na burze. Při zavedeném limitu 100 milionů byla kapitalizace akciových společností 1,2 biliónu. Nyní je kapitalizace 35 bilionů. Zvýšení ze 100 milionů na 3,5 miliard tedy vrací poměr investice k tržní kapitalizaci akcií na původní úroveň.

Efektem je, že skupina velmi sledovaných investorů nebude muset zveřejňovat řadu svých obchodů. Své obchody nebudou muset odkrývat například Paulson, Einhorn, Druckenmiller, Bacon, Tudor Jones a další. Nad 3,5 miliardami dolarů je těchto pozic přibližně desetina. Zjednoduší to převzetí menších firem, budování balíku akcií nebude v řadě případů veřejné.

Bude velmi zajímavé sledovat, jak se investoři zachovají. Zmíněné 3,5 miliardy dolarů je povinná hranice, nicméně nikomu není zakázáno zveřejňovat i menší pozice. Pokud to však někdo udělá, upoutání pozornosti bude úmyslné a zájem může být ještě větší. Každopádně je jisté, že každá takto zveřejněná informace bude velmi bedlivě sledována.