Menu

Změny cen energií v letošním roce a porovnání s delší historií

V posledních týdnech jsem svědky významných pohybů cen energií – od ropy přes zemní plyn až po elektrickou energii včetně ceny emisních povolenek. Zajímavý je nejen krátkodobý vývoj, ale i jeho porovnání s dlouhodobým vývojem. Pojďme se tedy u jednotlivých komodit zastavit a podívat se na ně podrobněji.

Ropa

Cena ropy v posledních několika týdnech plynule roste, začíná se mluvit o dosažení úrovně 100 dolarů za barel.

Toto je vývoj ceny ropy během posledních 12 měsíců. Během nich se cena ropy téměř přesně zdvojnásobila (růst o 102 %).

Zdvojnásobení ceny za 12 měsíců je však zavádějící. Cena je ve většině případů vnímána jako mimořádná, za pozornost ovem stojí dlouhodobý cenový vývoj. Graf ukazuje vývoj ceny ropy Brent za posledních 25 let.

Růst ceny vyjádřený v procentech je významným způsobem ovlivněn pádem ceny v prvním pololetí 2020. Pro srovnání – před dvěma lety činila ceny ropy 62 dolarů za barel, na konci roku 2019 činila až 70 dolarů za barel. Aktuální cena ropy Brent dosahuje 85 dolarů za barel. Zvýšení ceny ropy za dva roky činí 37 %, ve srovnání s koncem roku 2019 činí 22 %.  To je výrazně méně než roční zdvojnásobení ceny. Navíc, v případě, že by na konci roku cena ropy činila 100 dolarů, jednalo o by se o zvýšení o 85 procent.

Zemní plyn

Na světových finančních trzích lze najít ceny různých typů zemního plynu. Pro Evropu je nejdůležitější cena z obchodního uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku. Proto se nadále budeme věnovat pohybu ceny právě na tomto uzlu.

Růst ceny je tažen výrazným převisem poptávky nad nabídkou a není to otázka jednoho měsíce, toto probíhá již od května a se zesílením tlaku do září.  Názorně je vidět, že letošní významný růst ceny začal na konci dubna ceny na úrovni 20 euro. Ke zdvojnásobení ceny na 40 euro došlo na konci července, tedy za 3 měsíce. K dalšímu zdvojnásobení ceny na 80 euro došlo do konci září, tedy za 2 měsíce. Cena dosáhla vrcholu 116 euro 5. října, zde se jednalo o zvýšení ceny o 45 % během jednoho měsíce. Takovéto zrychlování růstu ceny na těchto úrovních nebylo dlouhodobě udržitelné, korekce byla nasnadě a také již nastala. Během následujících tří týdnů cena klesla na 88 euro, což představuje pokles o 25 %. Dle definice akciových trhů se zemní plyn dostal do medvědího trhu ?

Dlouhodobější pohled je velmi zajímavý. Letošní dubnová cena 20 euro se rovnala ceně z jara 2019 nebo prosince 2017.

Pokud se podíváme ještě více do historie, rovná se to ceně z února 2011, desetiletý růst byl tedy do letošního jara nulový.  Méně než pětinásobek za 10 let byl realizován letos v několika měsících.

V roce 2020 došlo k mimořádnému výkyvu ceny – zatímco počátkem roku se plyn obchodoval za za 19 euro, minimum činilo pouhá 3 eura, což představuje pokles ceny o 85 %. Na konci roku 2020 byla ovšem cena zpět na 19 eurech. Na této hodnotě se plyn pohyboval i v polovině dubna letošního roku a poté začal výše popsaný velmi velký cenový růst.

Elektřina

Vývoj ceny elektřiny zaznamenává velmi podobný trend jako cenový vývoj TTF plynu v Nizozemsku, i když s menším procentuálním růstem. Od konce dubna do konce července se cena plynu zdvojnásobila, zatímco cena elektřiny se zvýšila z 60 na 80 euro, tedy o třetinu. Za srpen a září cena elektřiny stoupla z 80 euro na 121, tedy o polovinu. Zatímní maximum bylo dosaženo rovněž 5. října a činilo 164 euro, tedy opět růst o třetinu. Během následujících tří týdnů cena klesla na 125 euro, což představuje pokles o téměř 25 %. Dle definice akciových trhů se tedy elektřina – stejně jako zemní plyn – dostala do medvědího trhu ?

(zdroj: kurzy.cz, ceny jsou uvedeny v eurech)

Zajímavý je desetiletý vývoj ceny elektřiny. Při zmiňování letošního růstu cen ovšem neberou příliš potaz extrémně nízké ceny z loňského roku (pro úplnost – cena z února letošního roku se rovnala ceně z podzimu 2011).

(zdroj: kurzy.cz, ceny jsou uvedeny v eurech)

Aktuální cena elektřiny je přibližně dvojnásobek ceny dosažené před 10 lety. Průměrné roční zvýšení za posledních 10 let ve výši 7 % bylo koncentrováno do několika posledních měsíců. Princip je tedy prakticky stejný jako v případě plynu.

Emisní povolenky

Emisní povolenky jsou hlavním nástrojem EU pro tlak na snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím jejich zpoplatnění. Poprvé byly vydány v roce 2005, příčemž jejich roční emise se od té doby každý rokem snižuje (analogický princip je používán při těžbě bitcoinu). Jedna povolenka přestavuje právo na emisi jedné tuny CO2.

Držením povolenek musí elektrárny a průmyslové závody vypouštějící skleníkové plyny prokázat toto oprávnění. Část povolenek je evropskými zeměmi rozdávána zdarma – mezi lety 2013 a 2020 se jednalo o 43 % povolenek, 53 % bylo vydraženo. V případě zvýšené potřeby si je společnosti mohou koupit.

Následující graf ukazuje vývoj ceny povolenek za posledních 12 měsíců – jedná se tedy v zásadě o plynulý růstový trend, kde došlo k více než zdvojnásobení ceny.

Následující graf ukazuje vývoj ceny od jejích vzniku. Probíhající růstový trend začal na jaře 2017 při ceně na úrovni 4,5 dolaru. Korekce růstového trendu začala v březnu 2020. Před propadem se povolenka obchodovala za 23 euro, poté cena klesla na 15 euro.

Výsledkem růstu cen těchto výše popsaných komodit bude znemožnění významného poklesu globální inflace. Byla přesunuta z minulosti do dnešních dní.