Menu

Zdanění nadnárodních společností II

Minulý týden to byl měsíc, co země skupiny G7 uzavřely dohodu o minimální sazbě daně z příjmů ve výši 15 % pro zdanění globálních společností. Tento daňový postup je označován jako globální daňová revoluce. Základním informacím jsme se již věnovali dříve. Spolu s tímto jednáním bylo oznámeno, že dohoda bude předána skupině G20 a bylo očekáváno její projednání během léta.

K tomu došlo ale již o minulém víkendu. Skupina G20 v souladu se všemi očekáváními tuto dohodu podpořila a cílem je její uvedení v platnost v roce 2023. Níže je přiloženo názorné zobrazení účastníků hlavních skupin – G7, G8 a G20. Tyto země přestavují 80 % světového HDP a 75 % mezinárodního obchodu.

Poslední doladění dohody je očekáváno letos na podzim. Evropská komise tuto dohodu podpořila, v rámci EU ji však dle očekávání nepodpořily země s nízkými sazbami daně z příjmu – Estonsko, Irsko a Maďarsko. Jde tedy o země, které mají výhodné daňové systémy. Na druhou stranu, Švýcarsko již dohodu akceptovalo, i když jeho stávající daňový systém je pro společnosti výhodnější nežli nový.

Očekáváme, že doladění a finalizace celé dohody nebude pouze formalitou. Bude totiž zapotřebí dořešit i jeden důležitý bod, jehož návrh pochází ze strany EU a jeho odpůrcem jsou Spojené státy. Jedná se o digitální daň (jejíž návrh je v České republice ve druhém čtení) a diskutuje se, zda nový daňový režim bude akceptován jako náhrada za digitální daň a procesy s ní spojené budou ukončeny.

Jednání USA x EU ještě neskončila, ovšem říjnový popis celé dohody je velmi pravděpodobný.