Menu

Záznam z jednání bankovní rady ČNB

Ve čtvrtek 5. listopadu 2020 zasedala Bankovní rada ČNB a všichni její členové hlasovali pro zachování úrokových sazeb na stávající úrovni. Ve svém prohlášení mimo jiné uvedla, že jakékoliv mimořádné a v krizi nevyzkoušené kroky nejsou v tuto chvíli nezbytné. ČNB rovněž zmínila, že při naplnění optimistické varianty ekonomického vývoje je možné uvažovat o zahájení zvyšování úrokových sazeb již příští rok. Tím by byla by první z námi sledovaných centrálních bank a stala se tak opakovaným vítězem ve zvyšování úrokových sazeb. (Vítězem v termínu zastavení zvyšování úrokových sazeb již každopádně je – poslední zvýšení úrokových sazeb proběhlo v únoru letošního roku.)

Níže uvedený slide pochází z páteční prezentace člena Bankovní rady T. Holuba nazvané Prognóza ekonomického vývoje v ČR a měnová politika.  

Zde je jasně vidět, že pokud to bude potřeba, ČNB obětuje své „vítězství“ v zahájení zvyšování úrokových sazeb – viz výše tučně uvedená věta. Protože výchozí scénář lze spíše nazvat optimistickým, má nezvyšování úrokových sazeb v příštím roce větší pravděpodobnost než jejich zvyšování. Úrokové sazby by tak rostly nejdříve v roce 2022. I tak se ale ČNB velmi pravděpodobně stala vítězem v nastartování zvyšovaní úrokových sazeb.

Jako ekonomické riziko u nás vnímají vyčerpanost společnosti (jak domácností, tak i podnikatelů nebo firem). Velká většina z nich sice přežila první vlnu letos na jaře, ale často jen díky nucenému využití velkého množství rezerv. Druhá vlna krize, která nyní probíhá, již tedy může být pro mnoho subjektů likvidační. Uzavření ekonomiky se v porovnání s jarem předpokládá menší ale delší. Hlavní vliv bude mít vládní fiskální politika. Na druhou stranu, kdyby se ekonomické problémy zvýšily skokově, může centrální banka snížit úrokové sazby až pod nulu a bude tak fungovat jako garant likvidity. Výše uvedené plány ohledně zvýšení sazeb by v takové situaci byly zcela bezpředmětné.

Závěr? Předpoklady jsou zatíženy velkou mírou nejistoty a členové bankovní rady proto projednávají řadu scénářů, což je jedině dobře.