Menu

Zasedání České národní banky a jeho výsledky

Ve svém čtvrteční zasedání ponechala ČNB své úrokové sazby na minimech. Přitom v sobotu to byl přesně rok, kdy ČNB neočekávaně úrokové sazby zvýšila. ČNB tehdy oproti veškerým předpokladům zvedla dvoutýdenní repo sazbu o 0,25 % na 2,25 %. Důvodem byl boj proti inflaci, tehdy byla ve výši 3,2 %.

Česká ekonomika je výrazně zaměřena na vývoz, její vývoj je tedy významně ovlivněn ekonomikou Německa a dalších států. V těchto zemích se očekává postupné oživení ekonomik, což by i na vývoj české ekonomiky mělo samozřejmě pozitivní dopad.

Ve své analýze pracuje ČNB s růstem HDP o 2,2 % (v loňském roce pracovala s 1,7 %). Podzimní rozdíl mezi predikcí ČNB a ministerstvem financi byl 2,2 %. Poté svůj odhad ministerstvo financí snížilo z 3,9 na 3,2 %. Po čtvrtečním zvýšení odhadu HDP Českou národní bankou je tedy rozdíl právě jeden procentní bod…

Ve čtvrtečním zasedání zůstaly úrokové sazby beze změny. Dvoutýdenní repo sazba činí 0,25 %, diskontní sazba 0,05 % a lombardní sazba 1,0 %.

Primárním zdrojem je nová makroekonomická prognóza. Podle ní by k prvnímu zvýšení úrokových sazeb mohlo dojít přibližně v polovině roku. Jejich zvyšování bude pomalejší nežli minulé.

Co se týče inflace, ČNB očekává pokračování jejího zpomalování a významné přiblížení se k 2% cíli.

ČNB zároveň potvrdila, že pokud bude lepší nedělat nic, nic dělat nebude. To je to nejlepší, co může říci.