Menu

Zápis z jednání Fedu

Ve středu byl zveřejněn zápis z jednání Fedu, které se konalo 27. a 28. dubna. Připomeňme si část prohlášení:

„Inflation has risen, largely reflecting transitory factors…The Committee seeks to achieve maximum employment and inflation at the rate of 2 percent over the longer run. With inflation running persistently below this longer-run goal, the Committee will aim to achieve inflation moderately above 2 percent for some time so that inflation averages 2 percent over time and longer‑term inflation expectations remain well anchored at 2 percent.“

Podotýkáme, že toto prohlášení bylo vydáno dva týdny před zveřejněním neočekávaně vysoké dubnové inflace

Ukazuje se, že ještě před oním zveřejněním dubnových inflačních dat bylo několik členů vedení Fedu ochotno uvažovat o zpřísnění měnové politiky v případě pokračujícího rychlého růstu ekonomiky. První by na řadu přišlo zmenšení objemu měsíčních nákupů dluhopisů. Ovšem oficiálně oznamovanými cíli jsou snížení nezaměstnanosti a stabilizace inflace. V současnosti se tedy nedaří plnit ani jeden z nich, spíše naopak. Před týdnem jsme se věnovali inflaci, o týden dříve nezaměstnanosti. Argumenty pro snížení kvantitativního uvolňování tedy výrazně klesly.

Ostatně již v prosinci loňského roku Fed oznámil, že právě inflace a nezaměstnanost budou zásadní ukazatele, na kterých budou záviset další akce centrální banky. Pro jejich realizaci budou důležitá dosažená čísla, nikoliv odhady budoucího vývoje.

K naprosté změně politiky by došlo pouze v případě, že by inflace přesáhla jakoukoliv akceptovatelnou úroveň. Nedošlo by k tomu ze dne na den, o jakékoli významné změně by Fed informoval dopředu, opakovaně, aby nikdo nemohl být překvapen. V případě pokračování růstu inflace by Fed mohl chtít reagovat rychleji a je tedy velmi pravděpodobné, že taková „varování“ by tedy nemusela probíhat pouze po jednání vedení.

První signál už je zde – několik členů vedení Fedu po zveřejnění inflace oznámilo, že Fed se jí bude věnovat o to více a zaměří na ní svou pozornost. Investoři by tedy měli sledovat, jak často bude Fed inflační riziko zmiňovat. Frekvence jejího zmiňování bude přímo úměrná obavám o zrychlení jejího růstu.