Menu

Záchranní investoři 2008 x 2020

V roce 2008 bylo záchranné jméno jasné. Byl jím Warren Buffett a jeho společnost Berkshire Hathaway. To byl jeden z klíčových účastníků záchrany finančních trhů v průběhu krize v letech 2008-9. Tehdy W. Buffett sehrál klíčovou roli. Jednou byly aktivity a finanční prostředky vynaložené na záchranu amerických bank.  Do Goldman Sachs vložil 5 miliard dolarů. Toto udělal s velkým prohlášením o nákupu krátce po pádu Lehman Brothers, tedy bez hlubší analýzy Goldman Sachs. Komentoval to jako důvěru ve finanční sektor a zároveň vyzval Američany, aby preferovali nákup věcí americké výroby. Dodal i další finanční prostředky.

Nyní Buffett téměř mlčí. Pouze se nedávno stručně vyjádřil, že dopad corona viru chápe, ale že je stále optimistou pro dlouhodobý vývoj akciových trhů.  Vidí však jeho nadměrnou rizikovost. Vždyť Charlie Munger nedávno prohlásil toto: “Nobody in America’s ever seen anything else like this,” Munger said. “This thing is different. Everybody talks as if they know what’s going to happen, and nobody knows what’s going to happen.”  

V roce 2008 se na Berkshire Hathaway obracela celá řada společností s žádostí o poskytnutí finančních prostředků. Zájem byl obrovský a Buffet a spol. si vybírali. Nyní se nic takového neděje. Společnosti, co se cítí v problémech, raději kontaktují někoho jiného. Tuší, že zde by neuspěly.

K řadě záchranných operací jistě dojde. Akčním hrdinou však nebude Berkshire Hathaway, ale jiná kategorie investorů.  Hedge fondy, společnosti Private Equity a další již obvolávají společnosti, které spadly do problémů, zda nepotřebují pomoc, včetně finanční…