Menu

W. Buffett – zpráva pro investory

V sobotu vyšla výroční zpráva společnosti Berkshire Hathaway a nejsledovanější částí je dopis W. Buffetta.

Buffet okomentoval zveřejněné výsledky, zisk 81,4 miliardy. Při pohledu na hospodaření firmy nemá smysl zisk porovnávat s výsledky z let 2017 a dřívějšími. Od roku 2018 totiž došlo k významné změně účetní politiky. Veřejně obchodovatelné cenné papíry držené v portfoliu jsou čtvrtletně přeceňovány aktuální tržní cenou. Do hospodářského výsledku se dostávají i nerealizované zisky nebo ztráty z pohybu cen držených cenných papírů. V roce 2019 je efekt tohoto pravidla zvýšení zisku o 53,7 miliardy dolarů. Bez tohoto pravidla by zisk činil 27,7 miliardy čili téměř přesnou třetinu stávajícího zisku.

Tržní cena držených akcií dosáhla 248 miliard dolarů, dividendy pak činily 3,7 miliardy dolarů, jak ukazují přiložené tabulky, vyňaté přímo z výroční zprávy společnosti.

Tržní cena držených akcií 15 největších pozic společností Bershire Hathaway (zdroj: výroční zpráva společnosti)
Dividendy a výsledky hospodaření 10 největších pozic držených Berkshire Hathaway (zdroj: výroční zpráva společnosti Berkshire Hathaway)

Více než 10% podíl drží firma ve společnostech American Express (18,7 %), Moody’s (13,1 %), Delta Airlines (11,0 %) a Bank of America (10,7 %). První tabulka ukazuje 15 největších pozic. Samotný Berkshire Hathaway nedává do této tabulky podíl ve společnosti Kraft Heinz (její kapitalizace je 10,5 miliardy dolarů).

K těmto 248 miliardám společnost sedí na dalších 128 miliardách dolarů – jednoduše nyní nevidí vhodné investiční příležitosti. Důvodem je i fakt, že Berkshire Hathaway musí investovat do dobře oceněných likvidních akcí velkých společností splňující finanční kritéria (ziskovost), vedených zkušeným managmentem a ovládající svoji část trhu (moat).

Co se týče vlastních akcí, W. Buffett stále odmítá politiku zpětných odkupů akcií nezávisle na jejich ceně, kterou si oblíbila řada společností. Přistoupil by k ní pouze v případě podhodnocení vlastních akcií o více než 5 procent. V roce 2019 společnost investovala do odkupů 5 miliard dolarů.

Na závěr přidáváme tabulky historických výnosů Berkshire Hathaway proti výnosům akciového indexu S&P 500.

Roční výnosy Berkshire Hathaway vs. výnosy akciového indexu S&P500 (zdroj: Výroční zpráva Bershire Hathaway)

P. S.: Valná hromada bude 2. května.

Odkaz ke stažení výroční zprávy společnosti je případně zde: https://www.berkshirehathaway.com/2019ar/2019ar.pdf