Menu

W. Buffett masivně investuje do ropy

Minulé pondělí společnost Berkshire Hathaway oznámila složení portfolia k 30. 6. letošního roku. To ukazuje, že W. Buffett pokračoval v investicích do ropného průmyslu, konkrétně se jednalo o nákupy akcií společností Occidental Petroleum a Chevron. Během prvního pololetí pololetí letošního roku investoval od těchto akcií 24 miliard dolarů, tedy pětinu volných finančních prostředků. K 30. 6. byla akcie Chevron čtvrtou největší pozicí v portfoliu Berkshire Hathaway, akcie Occidental Petroleum pak byla na sedmém místě. 

Minulý pátek americký úřad pro energetickou bezpečnost Federal Energy Regulatory Commission (FERC) zveřejnil schválení žádosti Berkshire Hathaway o nákup akcií až do 50 % akcií společnosti, konkrétně se slovy, že nákup akcií je „consistent with the public interest“, tedy že odpovídá veřejnému zájmu v oblasti energetiky. Získávání významných podílů v tomto typu společností podléhá schválení vydaném FERC. Stávající schválený limit činil 25 %, a proto Berkshire Hathaway požádala o zvýšení limitu (pozn. žádost se přitom týkala zvýšení limitu maximálního počtu držených akcií, ne o povinnost akcie nakupovat).

Žádost o výšení limitu na 50% úroveň byla podána 11. července, tedy téměř ihned po dokončení nákupů ve 2. čtvrtletí. Cena akcií Occidental Petroleum reagovala na schválení žádosti růstem o 9,9 %.

Společnosti Occidental Petroleum se Berkshire Hathaway věnuje od roku 2019. Tehdy W. Buffett podpořil Occidental Petroleum v souboji se společností Chevron o převzetí společnosti Andarko Petroleum. Cena za převzetí se vyšplhala na 55 miliard dolarů (54 % prémie k ceně akcií) a 80 % transakce muselo být zaplaceno hotově. Berkshire Hathaway jim nákupem nově vydaných preferenčních akcií zajistil financování ve výši 10 miliard s 8% úrokem a dále získal warranty na nákup 83,9 milionu akcií za cenu 59,62 dolaru. Warranty nebyly dosud využity. 

Načasování transakce se díky neočekávanému vývoji ukázalo jako nešťastné. Tehdejší transakce proběhla několik měsíců před pádem ceny ropy po zahájení COVIDové krize a velkém poklesu cen ropy a Occidental Petroleum byl dokonce donucen ke snížení vyplácených dividend.  Stávající cena akcie je na úrovni z počátku roku 2019.

Pětiletý vývoj cen akcie Occidental Petroleum je zde:

(zdroj: Yahoo! finance)

K 30. 6. Berkshire Hathaway držel 158,5 milionu akcií Occidental Petroleum, podle posledních informací již 188,4 milionů. Využitím warrantů by se stal 27% akcionářem. V porovnání s aktuální cenou akcií by jejích využitím ušetřil přibližně 1 miliardu dolarů. Navíc by nemusel nakupovat přímo na trhu a tím tlačit cenu akcie vzhůru. 

Akcie Occidental Petroleum jsou v letošním roce nejrychleji rostoucí akcií v indexu S&P 500. TOP 5 vypadá následujícím způsobem:

Na letošní valné hromadě Berkshire Hathaway W. Buffett oznámil, že letošní masivní nákupy akcií byly nastartovány první pracovní den po oficiálním oznámení výsledků Occidental Petroleum za roku 2021.

Získání 100 % podílu v delším časovém horizontu by nebylo velkým překvapením.