Menu

Výhled pro rok 2022 dle KKR

Investiční společnost KKR vydala před nedávnem výhled pro rok 2022 týkající se jak vývoje ekonomiky, tak i finančních trhů. Vybíráme z něj několik bodů.

  • Oživování ekonomiky není standardní, chová se jinak než v posledních případech.  Oživování je primárně taženo poptávkou a ekonomika se nachází ve fázi expanze, její růst by tak měl pokračovat.
  • Inflace bude trvat déle a vyroste výše, než se dosud předpokládalo. Poptávka sama o sobě tlačí ceny vzhůru, čímž se zvyšují náklady, které opět tlačí cenu vzhůru atd.  V současné době roste 24 z 26 hlavních složek indexu CPI. V letech 2009-2020 byla inflace velmi nízká, nyní bude zvýšená, dojde tedy k jejímu průměrnému vyrovnání. Průměrná inflační očekávání pro rok 2022 jsou ve výši 3,6 %, KKR pak očekává 5% inflaci (aktuální činí 6,8 % a je maximem od roku 1982).
  • Výsledkem zvýšené inflace bude, že Fed opravdu začne zvyšovat úrokové sazby. V prosinci 2021 slíbil jejich trojí zvyšování jak v roce 2022, tak i v roce 2023. Inflace a výše úrokových sazeb jsou hlavními dvěma faktory ovlivňujícími výnos desetiletých státních dluhopisů. Jejich 3 scénáře se od sebe velmi liší. Základní odpovídá reakcím na prosincové zasedání Fedu.
  • Deficitní státní rozpočty v EU budou pokračovat
  • Objem akcií obchodovaných se záporným nominálním výnosem se bude nadále držet na velmi vysokých úrovních
  • Ocenění trhu akcií patří mezi historicky nejvyšší. Zajímavou položkou je free cash flow a dividendové výnosy. To jsou jediné dvě položky, které se v dnešní době nepohybují v historických horních 10 procentech.
  • Dle KKR je možné, že se ceny akcií velkých společností mohou dostat do problémů. Nejvíce ohrožené budou akcie společností, které se dosud drží ve ztrátě.
  • Dividendové výnosy jsou i přes růst cen akcií pro investory stále zajímavé. Dividendový výnos více než poloviny společností je vyšší než výnos desetiletých dluhopisů.
  • Kromě obchodovatelných akcií vidí KKR velmi zajímavé investiční příležitosti v Private Equity či investičních nemovitostech. V případě Private Equity budou investoři vyhledávat zajímavý růstový potenciál, v případě investičních nemovitostí pak pravidelný výnos. 
  • ESG investice budou vítězit. Velmi rychle porostou ekologické investice.

Závěr?

Pro rok 2022 očekávají v KKR pokračování růstu akcií, přetrvá zájem i o dividendové akcie. Růst akcií bude tažen růstem zisků, a zároveň zpomalován poklesem ukazatele P/E. Velmi pozitivně vnímají investice do nemovitostí a Private Equity. K Private Equity přidávají i Private Credit, což je nástroj čím dál více využívaný k nebankovnímu financování. Zajímavě se rovněž jeví energetický sektor.