Menu

Velmi červené první pololetí 2022

Akciový index S&P 500 dosáhl v prvním pololetí letošního roku nejhoršího pololetního výsledku od roku 1970, a to pokles o 20,6 %. V případě DJI jde o největší propad ve výši 15,3 % od roku 1962, v případě NASDAQ je propad o 29,5 % dokonce největší od založení indexu.

Sektorový vývoj je vidět názorně na následujícím grafu. Jediným rostoucím sektorem je energetický, ten vzrostl díky akciím společností ExxonMobil, Chevron nebo ConocoPhilips. Jednoznačným leaderem byly akcie ExxonMobil s růstem o 40 %. 

(zdroj: finviz.com)

Nevíce klesajícími sektory pak byly obory Consumer Cyclical, Technology a Communication Services.  Největším pokles se týkal Consumer Cyclical, kde hlavní složkou jsou akcie Amazon a Tesla, obě tyto akcie klesly o 36 %. Technologický sektor byl tažen dolů cenami akcií polovodičů, zejména akciemi Nvidia (-49 %) a AMD (-47 %). Pokles indexu brzdily akcie Microsoft o Apple, jejichž pokles činil 24 %., resp. 23 %. Sektor Communication Services byl tažen dolů cenami akcií Netflix (-71 %) Meta (dříve Facebook) s poklesem o 52 % nebo Walt Disney o 40 %. Brzdou byly akcie Alphabet s poklesem o 24 %. 

Za pozornost stojí časový vývoj. Při pohledu na pololetní vývoj je názorně vidět, že k hlavnímu poklesu došlo až v průběhu 2. čtvrtletí.

(zdroj: yahoo! finance)

Z celkového pololetního poklesu o 980 bodů došlo v 1. čtvrtletí k poklesu o 235 bodů, ve 2. čtvrtletí potom o 745 bodů. Pokles ve druhém čtvrtletí byl tedy více než trojnásobný než v prvním a významným faktorem stala makroekonomická data.

Při oznamování výsledků za druhé a následné třetí čtvrtletí bude velmi zajímavé sledovat, jak moc se bude lišit od očekávaných.   

Uvidíme, jaké bude srovnání s rokem 1970 na konci letošního roku. Největší pokles v roce 1970 činil 24,5 %, avšak výsledek za celý rok 1970 byl růst o 0,1 %.