Menu

Vědí firmy co s penězi nebo ne?

Investiční banka Goldman Sachs nedávno vydala analýzu cash flow společností z indexu S&P 500. Poprvé od období těsně před finanční krizí let 2008/2009 nestačilo free cash firem na pokrytí dividend a zpětných odkupů akcií.

Graf zároveň ukazuje růst kapitálových investic plus výdajů na výzkum a vývoj plus výdaj na akvizice jiných společností. I když společnosti vracejí investorům téměř polovinu vygenerovaných peněz, neprojídají svoji budoucnost v míře, o jaké se dříve v souvislosti s rostoucími dividendami a odkupy akcií mluvilo. Vždyť absolutní výdaje na kapitálové investice plus výdaje na R&D rostly.

Až dojde na nutnost osekání výdajů, nejsnadněji se osekávají výdaje na zpětné odkupy akcií. Investice do budoucnosti (ať už kapitálové nebo ve formě R&D) se osekávají těžko.

Podobně dividendy, kde velká řada firem chce udržet plynule rostoucí dividendy vyplácené na 1 akcii, protože takovýto dlouhodobý trend posiluje pozici společnosti v očích investorů.

Zpětné odkupy akcií byly v posledních letech jedním z významných faktorů, které táhly ceny akcií vzhůru. Investoři by měli EPS rozdělit na dvě složky – změnu EPS generovanou hospodařením společnosti a změnu EPS generovanou zpětnými odkup akcií. A následně podle toho i investovat.