Menu

Valná hromada Berkshire Hathaway

V sobotu 6. května za velkého zájmu proběhla valná hromada společnosti Berkshire Hathaway za účasti cca 20 tisíc akcionářů, na které byly mimo jiné prezentovány výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí letošního roku, které investory velmi potěšily. Přesto společnost v letošním roce očekává pokles zisku.

Hlavními aktéry byli jako obvykle Warren Buffett a Charlie Munger, občas odpověděl i Greg Abel – budoucí následovník W. Buffetta v pozici CEO Berkshire Hathaway. Greg Abel je od roku 2021 účastníkem valných hromad Berskshire Hathaway a W. Buffett prohlásil, že je s ním 100% spokojen.  

Valná hromada mluvila o řadě témat – dosažení limitu státního zadlužení Spojených států, problémech regionálního bankovnictví, pochybnostech kolem „humbuku“ ohledně umělé inteligence či o bankovním systému USA, hodnotovém investování a zásadních rozhodnutích. Otázek na W. Buffetta a CH. Mungera bylo téměř 50, a celé to trvalo přibližně 5 hodin.

Buffett řekl, že příležitosti pocházejí z toho, že „ostatní lidé dělají hlouposti“ a v budoucnu budou dělat ještě více hloupostí. Ohledně využití AI při investování Ch. Munger prohlásil, že „stará dobrá inteligence funguje docela dobře.“

Neumí si představit, že by kvůli nechválení zákona o zvýšení dluhového stropu bylo možné, aby USA nesplácely svůj dluh, což by mohlo vést k otřesům v globálním finančním systému. Podle ministryně financí J. Yellen je nejzazším termínem pro vyřešení polovina června.

Tématem byly rovněž problémy středních a menších bank. Warren Buffett prohlásil, že kdyby americké orgány nepojistily vklady v Silicon Valley Bank a Signature Bank v plné výši, mělo by to „katastrofální“ následky runů na banky. Buffett se vyjádřil i vážněji a obvinil vedoucí pracovníky zkrachovalých bank, že by se měli zodpovídat za chyby.  

Berkshire Hathaway má schválenou možnost koupit až 50 % podíl ve společnosti Occidental Petroleum. Zároveň však jeho Buffettův komentář pravděpodobně uklidnil spekulace, že Berkshire usiluje o plné převzetí této společnosti.

Buffett ve 4. čtvrtletí snížil svůj podíl o 86 % v Taiwan Semiconductor – jen několik měsíců poté, co zveřejnil svůj významný podíl v této společnosti. To byl rychlý obrat, který vyděsil investory, kteří hledali důvody. Dá se říci, že je tímto krokem překvapil. Jako důvod prodeje Buffett uvedl zvýšené politické riziko. Kdyby měla společnost sídlo jinde, akcie by držel i nadále.

Berkshire Hathaway má v nyní portfoliu přibližně 130 miliard dolarů finančních prostředků, přičemž nevidí vhodné investiční příležitosti a chce mít zajištěnou likviditu pro případ nouze. Zajímavých investičních příležitostí není mnoho, proto když už chce peníze použít na nákup akcií, raději odkoupí akcie Berkshire Hathaway.

P.S. Pokud bude na příští valné hromadě i Ch. Munger, bude mu již 100 let…