Menu

Úvod k ekonomicko-investiční analýze nemovitostního trhu pro 3Q 2020

Připravili jsme si pro Vás krátký soubor textů zaměřený na aktuální ekonomické dopady na nemovitostní trh. Naším cílem je analyzovat současnou nelehkou situaci, lemovanou vysokou mírou nejistoty, jež souvisí především s koronavirovou pandemií. Odhlédněme nyní od toho, co si o relevantnosti opatření myslíme a zaměřme se důsledky z nich plynoucí. 

Je zřejmé, že po dlouhodobém a hojném růstu nevyhnutelně přichází období lemované stagnací či propadem souhrnné ekonomické aktivity. Vzroste už tak vysoká míra dluhového zatížení celé společnosti, která nevyhnutelně vyústí v pád. Pád do spirály problémů. Jeho předzvěstí nechť je rekordní schodek státního rozpočtu, stejně jako proklamovaný dluhový fond představený Evropskou komisí.

,,Jak říkají velcí investoři a zkušení podnikatelé – ekonomické propady či krize jsou vždy jen další ze série opakujících se příležitostí, jak dobře investovat.“

My v Charles Bridge se nemovitostem věnujeme přes 8 let a spolupracujeme s odborníky, kteří se ve ,,vodách“ nemovitostního trhu pohybují bezmála 30 let. Díky tomu umíme takové období využít ve svůj prospěch. Navíc s vysokou mírou zajištění

Nyní jsme se rozhodli odkrýt Vám způsob, jak v tento moment funguje naše nemovitostní divize a jak k investování do nemovitostí přistupujeme. Získáte tak podrobnou analýzu a detailní náhled do situace spolu s možností se na současných příležitostech investičně podílet. 

 

Co konkrétně jsme si pro Vás připravili:

  • provázanost a korelace mezi jednotlivými segmenty ekonomiky
  • růst populace a její migrace
  • neutuchající dluhová spirála – vytloukání klínů klíny
  • řetězová reakce – eskalující míra problémů
  • jak vyhledáváme optimální nákupní příležitosti – jak v tom celém nemovitostní divize Charles Bridge Investment Group funguje a vydělává 

+ BONUS ve formě komplexní analýzy ekonomických dopadů na nemovitostní trh.

 

V prvním ze souboru textů se detailněji podíváme na změny trendů v důležitých segmentech ekonomiky ČR.