Menu

UBS kupuje Credit Suisse

Před týdnem jsme se věnovali situaci v americké Silicon Valley Bank. Mezitím se ale na první místo sledovanosti dostala švýcarská Credit Suisse, přičemž výsledkem byl run na banku. 

Situace se začala rychle zhoršovat již na počátku minulého týdne. Swiss National Bank (SNB) vydala ve středu oznámení, že v případě potřeby Credit Suisse pomůže se zajištěním likvidity až ve výši 50 miliard švýcarských franků. Pomůže. Velikost druhé největší švýcarské banky urychlila vývoj. 

Na konci jednání švýcarská vláda svým příkazem (Notverordnung) nařídila bance UBS převzetí Credit Suisse, akcionáři ani jedné z bank nebudou o tomto kroku rozhodovat. Cena byla stanovena na 3 miliardy švýcarských franků, úhrada proběhne akciemi UBS. Tato částka představuje 40 % páteční tržní ceny akcie. Pokud by z nějakého důvodu nakonec z obchodu nedošlo, Credit Suisse bude znárodněna.

Vzhledem k velkosti bank se jedná o transakci s globálním dopadem. I z tohoto důvodu SNB slíbila v neděli zajištění likvidity až do výše 100 miliard franků. Společný balík zajištění likvidity na finančních trzích v neděli dojednaly Bank of Canada, Bank of England, the Bank of Japan, ECB , Fed a právě Swiss National Bank.

Z pohledu věřitelů banky je částečně uplatněn i systém bail-in. Credit Suisse vydala podřízené dluhopisy kategorie AT1 (kategorie definovaná Evropskou centrální bankou), které se zohledňují při výpočtu kapitálové přiměřenosti Tier 1, drženy jsou největšími globálními fondy zaměřenými na investice do kvalitních dluhopisů. Hodnota těchto dluhopisů je vynulována – v podstatě jako by neexistovaly. Jedná se o 16 miliard franků, 6 % tohoto druhu aktiv ve všech evropských bankách.

Pozice UBS se na trhu posílí, jednak díky přibrání klientů, ale i díky dalším státním zárukám za přebíraná aktiva. Vyjádření vedení UBS jsou následující:

Předseda představenstva Colm Kelleher (volný překlad):  „Tato akvizice je pro akcionáře UBS atraktivní, ale řekněme si jasně, že pokud jde o Credit Suisse, jedná se o nouzovou záchranu. Strukturovali jsme transakci, která jednak zachová hodnotu, jež v podniku zůstala, a zároveň omezí naše riziko poklesu. Akvizice schopností Credit Suisse v oblasti správy majetku, správy aktiv a švýcarského univerzálního bankovnictví rozšíří strategii UBS, která spočívá v růstu jejích kapitálově méně náročných aktivit. Transakce přinese výhody klientům a vytvoří dlouhodobě udržitelnou hodnotu pro naše investory.“

CEO Ralph Hamers prohlásil: “Spojení UBS a Credit Suisse bude stavět na silných stránkách UBS a dále posílí naši schopnost poskytovat služby klientům po celém světě a prohloubí naše nejlepší schopnosti ve své třídě. Toto spojení podporuje naše růstové ambice v Americe a Asii a zároveň zvyšuje rozsah našeho podnikání v Evropě a my se těšíme, až v nadcházejících týdnech přivítáme naše nové klienty a kolegy po celém světě.”

TOP 40 akcionářů Credit Suisse:

P. S. 

Paradoxní je jméno předsedy představenstva Credit Suisse – jmenuje se A. P. Lehmann.