Menu

Trh bytové výstavby a bydlení dnes – zítra

v šestém díle se blíže podíváme na tuzemský trh bydlení. Data si projdeme od výstavby nové, přes situaci nájemního bydlení až k novému stavebnímu zákonu.

STAVEBNÍ PRODUKCE

Ve své definici stavební produkce představuje stavební práce prováděné podniky s převažující stavební činností. Ta se dělí na:

  • Pozemní stavitelství – činnost, vytvářející nové bytové a nebytové budovy, zahrnuje rovněž provádené změny na stávajících stavbách
  • Inženýrské stavitelství – zahrnuje výstavbu a změny na dopravních stavbách, telekomunikačních, elektrických a trubních vedeních, stavbách pro průmyslové účely a ostatních inženýrských dílech

Stavební produkce v červenci reálně meziročně klesla o 10,4 %Stavební úřady vydaly za poslední rok o 1,9 % stavebních povolení méněZahájeno bylo o 11,3 % bytů méněDokončeno bylo o 9,3 % bytů méně.

BYTOVÁ VÝSTAVBA

Počet dokončených bytů v České republice je považován za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů bytové výstavby, protože při daném počtu obyvatel přímo ukazuje změny v úrovni bydlení. Je současně indikátorem rozvoje ekonomiky, jednak celostátně, ale především v regionální diferenciaci.

Výše uvedený graf ukazuje počet dokončené bytové výstavby k 1.8.2020.

TRH NÁJEMNÍHO BYDLENÍ

Trh s nájemním bydlením je nejvyspělejší v Praze a velkých městech (Brno, Ostrava, České Budějovice, Plzeň atd). Menší města a obce mají jen velmi malý bytový fond určený k pronájmu, bydlení je zde v drtivé většině v rodinných domcích. Pro Českou republiku je typický velmi malý zájem o pronájem rodinných domů.

Spodní hranice tržních nájmů v ČR je na úrovni cca 100–130 Kč/m2 /měsíc a je dosahována v oblastech Sokolovsko, Ústecko, Mostecko, Náchodsko, Jesenicko, Bruntálsko, Karvinsko, Klatovsko a Domažlicko. 

Nejvyšší nájmy 180–220 Kč/m2/měsíc jsou v okolí Prahy, Mladoboleslavsko, Brno a okolí, Zlínsko, Plzeňsko, Olomoucko. Nájemné zvyšuje přítomnost vysokých škol v daném městě.

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

Návrh nového stavebního zákona, který by měl významně zjednodušit výstavbu v Česku, míří do poslanecké sněmovny ke svému schválení. V nové podobě by měl nabídnout zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů ve všech právních předpisech, které upravují, nebo se dotýkají veřejného stavebního práva v České republice.

Ve zkratce – hlavními body nového stavebního zákona jsou:

  • profesionalizace staveních úřadů
  • zrychlení stavebního řízení
  • jedno razítko a fikce souhlasu
  • obíhat budou dokumenty, ne lidé
  • konec černých staveb

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Ceny rezidenčních nemovitostí v tuzemsku vytrvale rostou. Jejich nízká nabídka stále dostatečně neuspokojuje poptávku. Ochota bank půjčovat je v objemu poskytnutých hypoték rekordní. Světlo na konci tunelu vrhá nový stavební zákon, jenž podstatně zkrátí dobu pro novou výstavbu. Vše má v rukou sněmovna. Česká republika naprosto zásadně potřebuje budovat nejen trh s bydlením, ale i celkovou infrastrukturu.

TÉMA DALŠÍHO DÍLU

Rostoucí nezaměstnanost a další spouštěče řetězové reakce – eskalující míra problémů, jenž nás nemine. To vše v 7. díle.