Menu

Spojené státy dosáhly dluhového stropu

Ve čtvrtek 19. ledna dosáhly Spojené státy zákonem daného dluhového stropu ve výši 31,38 biliónu dolarů. Řešení situace je nyní na straně Kongresu. Dokud nedojde k jeho navýšení, nebudou si moci půjčit dodatečné finanční prostředky a budou muset využívat pouze aktuálně dostupné a v průběhu času získávané. K této situaci nedošlo poprvé, podle Kongresu Spojených států je to od konce druhé světová války 102. situace. V průměru tedy jednou za 9 měsíců. K posledním zvýšením došlo dvakrát v roce 2021. Čistě matematicky to vychází jako obvyklá doba dosažení limitu.

Ministryně financí J. Yellen ve svém prohlášení Kongresu uvedla, že již startují zákonem daná úsporná omezení investic či vybraných typů plateb a finanční prostředky by měly vystačit do počátku června. Banky uvádí, že k jejich úplnému vyčerpání nejspíše dojde až o několik měsíců později. Pokud by do té doby nedošlo ke zvýšení daného limitu, Spojené státy by přestaly být schopné platit své běžné provozní výdaje, a to včetně mezd státních zaměstnanců, sociálních dávek apod.

V roce 2021 došlo k dohodě o prvnímu zvýšení limitu až dva týdny před úplném vyčerpání finančních prostředků. Letošní jednání o zvýšení limitu zadluženosti bude tvrdé, jeho schválení zabere dost času, nebude provedeno automaticky. Pravděpodobně půjde o tvrdá jednání v Kongresu, za jakých podmínek bude zvýšení schváleno. Cena Credit Default Swap Spojených států se výrazným způsobem zvýšila – investoři se chtějí pojistit:

(zdroj: https://cms.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2023-01-19_09-43-41_0.jpg?itok=cb_lg26e)

Default při splácení dluhů by významným způsobem otřásl globálními finančními trhy. Spojené státy by možná ztratily nejvyšší rating, což by zvýšilo jejich riziko, a tedy i výnosy požadované investory.

Chování řady investorů držících dluhopisy a pokladniční poukázky, které by nebyly včas splaceny, by bylo individuální podle nutnosti okamžité likvidity. Jejich držitelé zatím počítají, že vše bude vyřešeno včas v jejich prospěch.