Menu

Šokující předpovědi Saxo Bank

Saxo Bank stejně jako v minulých letech vydala svých 10 šokujících předpovědí pro rok 2022. Jedná se sice o málo pravděpodobné události, ale s o to větším možným dopadem.

Nejprve jsme se podívali na úspěšnost 5 minulých předpovědí. Několik z nich se skutečně vyplnilo, i když s určitým časovým posunem.

Rok 2017: bylo předpovězeno vydání eurobondů za celou EU. V letošním roce k tomu skutečně došlo. V roce 2017 bylo jako důvod uvedeno nutné financování ekologických projektů a reforem, ačkoliv spojení „Green Deal“ přímo použito nebylo. Cena bitcoinu měla prudce růst. Pro rok 2017 odhadovali cenu 2100 dolarů, avšak nepředpokládali dvacetinásobek za další 4 roky.

Rok 2018: Fed měl podle předpovědi ztratit nezávislost na ministerstvu financí. Zatím ji sice neztratil, ale vzájemná spolupráce se prohlubuje a nezávislost Fedu klesá. Přechozí guvernérka Fedu J. Yellen je ministryní financí. Zároveň v předpovědi zazněla obava z nízkého růstu ekonomiky, silné inflace a vysokých úrokových sazeb. Fed stále drží úroky na úrovni blízké nule, ale nízký růst ekonomiky a zvýšená inflace platí.

Rok 2019: Německo se octne v recesi. Zde se jednalo o nepřesný časový odhad v řádu několika měsíců. Jako hlavní příčiny byly uvedeny problémy automobilového průmyslu a zvýšení tlaku na elektromobily (požadavky jsou však nyní ještě větší, než Saxo Bank původně odhadla).

Rok 2020: Hrozí stagflace. V posledních měsících jde o velmi aktuální téma. Posílí ceny ropy a zemního plynu a Čína zvýší poptávku po nich. Stalo se v letošním roce.

2021: Inflace ve Spojených státech se může zvýšit na 4-5 %. Aktuální inflace činí 6,2 %. Je vidět, že zde došlo k podcenění vývoje míry inflace, zároveň Saxo Bank očekávala, že Fed začne zvyšovat úrokové sazby. Ke zvyšování úrokových sazeb zatím nedošlo, mluví o něm ale již v rámci příštího roku.

Nyní se budeme věnovat 10 předpovědím pro rok 2022.

  1. Budou zrušeny termíny pro změny využívání ekologických zdrojů energie a dojde k dočasnému uvolnění pravidel pro nejbližší období. Hlavním důvodem těchto kroků je zvýšená míra inflace a zvýšené riziko zpomalení růstu ekonomik. Akcie energetických společností výrazně stoupnou.  Pozn: Defacto se jedná o stejný postup jako v případě uvolnění pravidel pro velikost deficitu a míru zadlužení zemí eurozóny.
  2. Mladí lidé budou ve velkém opouštět Facebook (důvodem je zejména sběr dat o klientech), naopak výrazně naroste počet uživatelů sociálních sítí typu Tok-Tok a Snapchat. Zvýší se průměrný věk uživatelů Facebooku a začnou úvahy o spin-offu různých produktů v rámci Facebooku. 
  3. Velmi těsné výsledky voleb ve Spojených státech do Senátu a Sněmovny reprezentantů, po nichž bude následovat velké množství žalob zpochybňujících volební výsledky. Kongres nebude schopen zasednout. Dohoda o čemkoliv nebude možná, výsledkem bude ústavní krize ve Spojených státech.
  4. Inflace dosáhne 15 %, hlavním faktorem budou rostoucí mzdy – zejména pak neakceptování dosavadní výše mezd a množství nabízených volných pozic se zvýšenou mzdou. Zmíněných 15 % je rekordní úroveň od konce druhé světové války.  Fed bude muset zareagovat rychle a velmi razantně. Pozn: Fed si vezme za vzor Českou národní banku.
  5. EU založí superfond pro investice do klimatu, energetiky a obrany v objemu 3 bilionů dolarů. Peníze do tohoto superfondu se budou získávat od všech lidí nad 40 let, které tito lidé v současnosti odvádí do penzijních fondů. Pozn: podmínkou by byla zásadní penzijní reforma, zrušení průběžného důchodového systému – při jeho existenci něco takového jednoduše není možné.
  6. Ženská armáda vznikla na Redditu – skupina žen obchodujících na finančních trzích začne provádět obchody na burze ve snaze snížit ceny akcií společností s rozdílnými mzdami mezi ženami a muži. Oblíbenou metodou bude Long Squeeze doprovázený shortováním akcií podle počtu žen ve vedení společností. Pozn: za vzor lze považovat obchodování na počátku letošního roku a akciemi společnosti GameStop. Tomuto tématu jsme se věnovali zde.
  7. Zrychlí se proces deglobalizace. Změnit pohled budou muset zejména země dovážející ropu, které budou nuceny uzavírat dlouhodobé kontrakty. Jedním z významných hráčů se stane Indie.  I přesto, že Indie není ani arabská země ani neleží v blízkosti Perského zálivu, stane se členem Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu bez hlasovacího práva
  8. Na bázi NFT vznikne nová blockchainová platforma zaměřená na digitální právo. Výsledkem budou změny systému úhrad muzikantům v případě streamování. Výrazně stoupne jejich příjem, což sníží příjmy streamovacích platforem. Vzhledem k systému fungování společnosti Spotify dojde k oslabení její pozice na trhu spojeným s třetinovým poklesem ceny její akcie.
  9. Objeví se nová nadzvuková technologie a výsledkem budou nové závody ve zbrojení, hlavní zbraní budou střely s nadzvukovou rychlostí či případné využití vesmíru. Za Čínou a Spojenými státy nebudou chtít zaostat ani Rusko, Indie, Izrael či Evropská unie. Dosud obvyklé typy zbraní (letecké a námořní, včetně ponorek) používaných při útoku se díky výrazně zlepšené obraně stanou málo efektivními.
  10. Dojde k průlomu v oblasti biotechnologií a výsledkem bude prodloužení věku dožití o 25 let. Skokově tak vzroste počet lidí na Zemi, veškerý stávající pohled na věkový vývoj člověka přestane platit. Vznikne etická a finanční krize doprovázená dopadem na životní prostředí.  Průběžný důchodový systém by tím rychle zkolaboval, byl by tlak na změnu věku odchodu od důchodu. Nastal by velký reset.

Pohled na výše uvedené body nikoliv nutně příští rok, ale za 3 – 5 let bude velmi zajímavý.