Menu

Série zasedání centrálních bank

V minulém týdnu proběhla zasedání vedení tří významných centrálních bank. Z pohledu České republiky je klíčové zasedání bankovní rady ČNB. Dalšími byly např. Bank of England a Swiss National Bank.

Bankovní rada ČNB v souladu se všemi očekáváními ponechala úrokové sazby beze změny (2T repo sazba na 7 %), tentokrát však v poměru 5:2, kdy 5 členů hlasovalo pro zachování úrokových sazeb beze změny a 2 členové pro zvýšení o 0,25 %. Je zde patrný posun proti minulému zasedání, kdy hlasovací poměr byl pouze 4:3. Je vidět, že klesající míra inflace bankovní radu uspokojila a více netlačila na snižování sazeb. 

Ve svém rozhodnutí bankovní rada ČNB mimo jiné uvedla:

Úrokové sazby ČNB se nachází na úrovni, která tlumí domácí poptávkové tlaky. Zpomaluje růst korunových bankovních úvěrů pro domácnosti i firmy, což brzdí růst množství peněz v ekonomice. Reálné úrokové sazby se při zohlednění výhledu inflace v ročním horizontu po řadě let nacházejí na zřetelně kladných úrovních. Měnové podmínky byly v posledních čtvrtletích přísné i vlivem zhodnocení koruny vůči euru.

I na příštím jednání bude bankovní rada rozhodovat o tom, zda sazby zůstanou stabilní, nebo se zvýší. Bude přitom vycházet z vyhodnocení nové prognózy ČNB a z vyhodnocení nově dostupných dat.

Nejbližší zasedání bankovní Rady ČNB proběhne 3. srpna.  

Obě zbývající centrální banky zvýšily úrokové sazby. 

Swiss National Bank ji v souladu se všemi očekáváními zvýšila o 0,25 % na 1,75 %. Dále oznámila, že bude reagovat na další vývoj ekonomiky a zmínila též možné další zvýšení úrokových sazeb. Ohledně kurzu švýcarského franku banka uvedla, že i nadále bude aktivní na devizových trzích, aby nedocházelo ke kurzovým změnám. Zde se toto chování podobá České národní bance, která oznamuje totéž a již více než rok nebyla nucena tento krok použít.

Trhy naopak překvapila Bank of England, která zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,50 na 5,0 %. Zvýšení úrokových sazeb o 0,50 % bylo označeno jako šok. Očekáváním trhu bylo poloviční zvýšení o standardních 0,25 %. Rychlejší zvýšení úrokových sazeb BoE zdůvodnila negativním inflačním překvapením, když v květnu nedošlo ke zpomalení inflace. BoE dále zdůraznila dosažení cílové 2% úrovně v co nejbližší době. Zvyšování úrokových sazeb bude pokračovat. Ze 7 členů bankovní rady jich pět hlasovalo pro zvýšení úrokových sazeb o 0,50 %, dva členové chtěli zachovat úrokové sazby beze změny. Se zvýšením úrokových sazeb na srpnovém zasedání počítá i trh. Pravděpodobnost zvýšení o 0,25 % oceňuje na 76%, pravděpodobnost opakovaného zvýšení o 0,50%. oceňuje 24 %. S ponecháním sazeb na stávající úrovni či dokonce jejich snížením trh vůbec nepočítá.

Výši úrokových sazeb v porovnání s mírou inflace v jednotlivých zemích ukazuje následující tabulka. 

Modře jsou označena poslední hlasování (tedy čtvrtek minulého týdne), při nichž docházelo ke změně čísel v tabulce.

Po letních prázdninách bude tabulka ještě zajímavější.

P. S.

Zvýšení úrokových sazeb v Turecku bylo dle očekávaní. Norská centrální banka je zvýšila o 0,50 %, očekávalo se zvýšení o 0,25 %