Menu

Kvalifikovaný investor

Definice sbírky zákonů Malty (překlad citace dle Maltského úřadu pro finanční služby)

„Kvalifikovaný investor“

Investor může být klasifikován jako „Kvalifikovaný investor“, pokud prokáže, že splňuje jedno nebo více z následujících kritérií:

 • právnická osoba disponující čistými aktivy přesahující 750.000 EUR nebo je součástí skupiny, která disponuje čistými aktivy přesahující 750.000 EUR;
 • sdružení osob, které není zapsané v Obchodním rejstříku, nebo asociace, jejíž čistá aktiva přesahují 750.000 EUR;
 • fond jehož hodnota čistých aktiv přesahuje 750.000 EUR;
 • osoba, která má přiměřené zkušenosti v nabývání a/nebo prodeji:
  • fondů obdobné povahy či rizikového profilu;
  • majetku stejného typu jako je majetek, nebo jeho podstatná část, do kterého investuje Fond profesionálních investorů;
 • osoba, jejíž čisté jmění nebo společně jmění manželů přesahuje 750.000 EUR;
 • vedoucí pracovníci nebo ředitelé poskytovatelů služeb Fondu profesionálních investorů;
 • příbuzní nebo blízcí přátelé reprezentanta fondu s limitem 10 osob na Fond profesionálních investorů;
 • subjekty (nebo části skupiny) spravující pod individuální správou a na vlastní účet 3,75 milionu EUR či více;
 • investor kvalifikovaný pro Fond profesionálních investorů kvalifikován jako Kvalifikovaný investor či tzv. Extraordinary Investor;
 • subjekt (právnická osoba nebo sdružení) zcela vlastněný osobami nebo subjekty, které splňují kterékoliv z kritérií uvedených výše, který je těmito osobami nebo subjekty použit jako investiční nástroj;

V případě společných disponentů by měl každý disponent individuálně naplnit definici „Kvalifikovaný investor“.

Minimální počáteční investice dosahuje výše 125.000 EUR, nebo ekvivalentu v jiné měně. Celková investovaná částka nesmí klesnout pod tuto hranici, pokud tento pokles není způsoben poklesem čisté hodnoty aktiv. V případě dosažení minimální hranice investice, dodatečná investice je možná v jakémkoliv objemu. Minimální investice platí pro každého jednotlivého „Kvalifikovaného investora“. V případě společných disponentů zůstává minimální výše investice 125.000 EUR, nebo ekvivalentu v jiné měně.

V případě tzv. umbrella fund (investiční prostředník složený z vice podfondů), kde jsou podfondy založeny jako Fondy profesionálních investorů je dostatečné minimum 125 000 EUR individuálně na každé investiční schéma, nikoliv na bázi podfondu. Tudíž, „Kvalifikovaný investor“ může držet méně než 125 000 EUR v podfondu s tím, že celková hodnota aktiv v investičním schématu dosahuje minimálně 125 000 EUR;

Před přijetím jakékoliv investice musí Fond profesionálních investorů obdržet „deklaraci Kvalifikovaného investora“ ve které investor potvrdí, že se seznámil a porozuměl Poučení o rizicích, a popíše, jakým způsobem naplňuje definici „Kvalifikovaného investora“. V případech, kdy je Kvalifikovaným investorem společnost nebo sdružení, toto prohlášení je vyžadováno od jednatele/partnera a v případě fondu od správce fondu. Kopie Prohlášení je uložena v brožuře „A Guide to the Establishment of Professional Investor Funds“, Appendix III (strana 18/19 Qualified Investor Declaration Form).

Fondy profesionálních investorů nabízené Kvalifikovaným investorům nepodléhají žádným omezením při výběru jejich investice či možnosti využití úvěrů (včetně využití páky) kromě těch omezení, které jsou popsané v Memorandu fondu.