Menu

Připravuje se zastropování ceny ropy a zemního plynu

Ministři financí skupiny G7 (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené státy a Velká Británie) se dohodli na zastropování cen ruské ropy a ropných produktů. Ropa bude zastupována od 5. prosince, ropné produkty pak od 5. února 2023.

Jakým způsobem to celé bude realizováno, je předmětem dalších jednání. Jedním jednouchým krokem to ale není možné, i když se ropy z různých zdrojů chemicky liší a lze je rozeznat. Při smíchání více druhů ropy tato možnost přestává fungovat.

Druhým velmi diskutovaných faktorem je stanovení pásma, ve kterém se bude moci cena ropy pohybovat. Spodní hranice musí zajímavá pro těžaře, aby pro ně nebylo levnější těžbu zastavit. Horní hranice je stejně jako samotný krok čistě politické rozhodnutí.

Toto je vývoj ceny ropy Brent za posledních 25 let. Všichni, kdo o tomto kroku uvažují, jistě mají tento graf velmi živě před očima.  

Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak označil tento krok za absurdní, přičmž podle jeho slov povede k destabilizaci celého trhu s ropou a Rusko zastaví dodávky ropy zemím, které tento krok podpoří. I přes to by podle jeho vyjádření mělo být Rusko schopno zachovat těžbu na letošní úrovni.

Jaká cena bude vybrána a jaký bude následující vývoj na trhu s ropou bude stát za velkou pozornost, a to včetně postojů obchodníků včetně traderů na komoditních trzích.

Již se začalo uvažovat o podobném kroku zastropování ceny zemního plynu. Zde stačí vidět desetiletý graf. Kormě posledního roku a půl byl na trhu naprostý klid.

Tento klid ceny je jedním z důvodů, proč jsou reakce trhu na aktuální vývoj tak dramatické. Fungování reálné ekonomiky zejména v Německu bylo postaveno na tom, že na trhu zemního plynu se nemůže nic stát. Ale stalo se, a navíc s dopadem na trh elektrické energie. S tím nepočítal již vůbec nikdo.

Další vývoj všech zmíněných trhů je a bude ovlivněn politickými kroky a snaze omezit dopad na ekonomiky evropských zemí. Jaké ceny budou vybrány a jaký bude následující vývoj na trzích s ropou, zemním plynem a elektrickou energií bude stát za velkou pozornost, a to včetně chování obchodníků a traderů na komoditních trzích. Ti sami mohou ovlivnit efektivitu politických kroků.