Menu

Pokračující růst inflace v České republice

V minulém týdnu byla zveřejněna prosincová míra inflace, která dosáhla 6,6 %, listopadová hodnota přitom činila 6,0 %. I přestože další růst míry inflace byl široce očekáván, prosincová hodnota byla o jeden procentní bod vyšší než podzimní prognóza ČNB.

Přesně před třemi měsíci se J. Rusnok vyjádřil, že míra inflace bude vrcholit na konci roku 2021 a bude se možná blížit i 6 %. Nyní je inflace nad zmíněnou 6% úrovní a dále poroste. ČNB věří, že se růst inflace podaří zastavit, proto úrokové sazby zvyšuje velmi rychle a bude v tom pokračovat. Obecně je očekáváno zvýšen sazeb o 50 bp v rámci příštího zasedání.

K míře inflace se 12. ledna na vlogu ČNB vyjádřil její guvernér Jiří Rusnok. Ke shlédnutí je zde:

Sama ČNB považuje za nejdůležitější tyto věty:

„Číslo za prosinec je na úrovni 6,6 %. Bohužel ten náraz bude ještě citelnější v prvních měsících tohoto roku, respektive v těch údajích za leden, únor a březen, kdy do indexu výrazně promluví ceny energií.“

„Odhadujeme, že by se inflace v měsících 1. čtvrtletí tohoto začínajícího roku mohla blížit k 9 %, může je ale i překročit.“

„Koncem tohoto roku bychom se měli už vracet k našemu tolerančnímu pásmu a začátkem příštího roku pak ke 2 %.“

„Dlouhodobý přínos stabilní cenové úrovně daleko překonává krátkodobé náklady aktuálního zvyšování úrokových sazeb.“

Lze ještě dodat, že hned na úvod J. Rusnok zmínil, že míra inflace je ovlivněna z poloviny vývojem v zahraničí, z poloviny pak domácím vývojem.  U zmínky o 9% inflaci velmi opatrně dodal, že se může dostat i nad 10 %.  Naopak Petr Král, ředitel měnové sekce se ve svém komentáři k míře inflace vyjádřil k 10% úrovni natvrdo, cituji: „Nelze tak úplně vyloučit, že inflace bude zkraje letošního roku po několik měsíců dosahovat dvouciferných hodnot“.

J. Rusnok také označil stávající zvýšenou inflaci označil za epizodu. Doufejme, že má pravdu.

Kromě samotné míry inflace musí ČNB bojovat s důvěrou a bankovní rada si je toho velmi dobře vědoma. ČNB nesmí inflaci opakovaně podceňovat, dosud se jí to přitom úspěšně dařilo. Ostatně to je nejspíše důvodem vzniku výše uvedeného vlogu, který doporučujeme zhlédnout.