Menu

Podmínky užívání

Charles Bridge Global Macro Fund a sub-fund of Polaris Finance SICAV p.l.c.

Kolektivní investiční schéma organziované jako multifondová společnost s ručením omezeným s variabilním základním kapitálem podle zákonů Maltské republiky licencované Maltským úřadem pro finanční služby s licenčním číslem SV 173, podle zákona o investičních službách (Cap 370) sbírky zákonů Malty, jako Fond profesionálních investorů zaměřený na kvalifikované investory.

Polaris Finance SICAV p.l.c. (dale jen Společnost) je zřízen podle zákonů Malty jako multifondová společnost s ručením omezeným s variabilním základním kapitálem (SICAV) podle zákona Cap 386 sbírky zákonů Malty. Společnost může vydávat samostatné třídy akcií útvářející samostatné podfondy, které vytváří oddělený majetek ve smyslu zákona 241 z roku 2006.

Společnost je licencovaná Maltským úřadem pro finanční služby jako Fond profesionálních investorů dostupný kvalifikovaným investorům.

Fondy profesionálních investorů jsou Schémata kolektivního investování (CIS) definované sekcí 2(1) zákona o investičních službách (Cap 370) sbírky zákonů Malty. Jelikož Fondy profesionálních investorů nepodléhají omezení z pohledu investičních možností či výši a využití úvěru, mohou být vystaveny stupni rizika, které je tak činí nevhodnými pro širokou veřejnost. Dále tyto fondy nejsou regulovány ve stejné míře jako ostatní Schémata kolektivního investování.

Fondy profesionálních investorů nejsou produkty pro retailové zázkazníky. Proto se na ně nevztahuje ochrana vyplývající z omezení ze strany Maltského úřadu pro finanční služby na investice a výpůjční možnosti. Investoři Fondů profesionálních investorů nejsou chránění žádným zákonným opatřením o odškodění v připadě bankrotu Společnosti.

Tyto stránky nepředstavují nabídku ani žádost ke vzniku smlouvy či dohody k poskytnutí investičních služeb nebo nákupu investiční instrumentů či cenných papírů.

Návštěvníci těchto stránek by měli vzít na vědomí, že šíření informací o Společnosti může podléhat v různých jurisdikcích zákonným omezením. Je odpovědností návštěvníka informovat se o těchto omezeních.

Společnost není zodpovědná za prezentaci, záruky či závazky vyplývající z obsahu či za úplnost a přesnost informací obsažených na stránkách Společnosti nebo dalších přidružených společností. Dále, Společnost v žádném případě nikomu neručí za žádné přímé, nepřímé, mimořádné či následné škody vyplývající z jakékohokoliv použití informací uvedených na této stránce.

Investice Fondu mohou být předmětem náhlých a velkých poklesů v ceně či hodnotě, což může způsobit značné ztráty klientům při prodeji jejich podílů, které se mohou zároveň rovnat hodnotě jejich investice. Výsledky minulého období nejsou žádnou zárukou budoucího vývoje.