Menu

Pád ceny akcie společnosti Meta Platforms – Facebook

Po oznámení čtvrtletních výsledků došlo k poklesu ceny akcie o 26 %. Jedná se o největší jednorázový absolutní pokles tržní kapitalizace v celé historii, viz následující přehled:

Snížení tržní kapitalizace v miliardách dolarů je větší nežli celková tržní kapitalizace banky Wells Fargo nebo dvojnásobek kapitalizace Boeingu. Pokles byl dán neočekávanými hospodářskými výsledky.

Mezi roky 2021 a 2020 sice došlo ke zlepšení hospodářských výsledků, tržby vzrostly o 37 %, zisk pak o 35 %. Důvodem poklesu ceny akcie byly ale neočekávané slabé hospodářské výsledky ve čtvrtém čtvrtletí a dále pak komentář k prvnímu čtvrtletí 2022. Ve 4. čtvrtletí byl dosažen provozní zisk 10,3 miliardy dolarů, což představuje meziroční pokles 8 % se srovnání se 4. čtvrtletím 2020. Nejednalo se přitom o pokles tržeb, ale o zvýšené provozní náklady, provozní marže díky tomu klesla z 46 % na 37 %. Díky tomu nebyla splněna očekávání investorů.

Dosažený zisk 3,67 dolaru na akcii byl menší nežli očekávaných 3,84, tedy nižší o 4,5 %. Následný propad ceny akcie byl ale poté téměř šestinásobný. Velký vliv měla změna očekávaných budoucích výsledků – bylo oznámeno snížení očekávaného růstu pro první čtvrtletí letošního roku z původních 30,15 miliardy dolarů na 27-29 miliard dolarů. Došlo tedy nejen ke snížení, ale zároveň i ke stanovení velkého rozpětí, což v očích investorů značí větší nejistotu.

Po propadu ceny se ukazatel P/E akcií snížil na úroveň 17. Měřeno podle P/E patří nyní tato akcie do čtvrtiny akcií indexu S&P 500 s nejmenším ukazatelem P/E.

Další vývoj ceny bude ovlivněn vývojem zisku (úspěšnost metaverse a virtuálního světa) a případnou změnou ukazatele P/E.