Menu

Minulý týden zasedala bankovní rada České národní banky 

Bankovní rada ČNB v souladu se všemi očekáváními ponechala všechny úrokové sazby beze změny.  Všech 7 členů bankovní rady hlasovalo pro zachování úrokových sazeb na stávajících úrovních. Jedná se o významnou změnu, na minulém hlasování byl poměr 5:2, na předminulém pak těsně 4:3. Výsledek hlasování tedy názorně ukazuje, že klesající míra inflace uspokojila bankovní radu. 

Za pozornost stojí, že poslední změna úrokových sazeb proběhla v červnu loňského roku. Od roku 2017, kdy skončila několikaletá politika nulových úrokových sazeb, se jedná o nejdelší období bez změny úrokové sazby. 

Spolu s rozhodnutím o výši úrokových sazeb bankovní rada formálně ukončila měnové intervence ve prospěch české koruny nastartované v květnu loňského roku. I když nebyly od října používány, v prohlášení bankovní rady byly dosud pravidelně zmiňovány. Koruna po tomto oznámení skokově oslabila o dvacet haléřů za euro. Spolu s tím byl restartován odprodej části výnosu z devizových rezerv. 

Ve svém rozhodnutí bankovní rada ČNB mimo jiné uvedla:

„ČNB již od října 2022 neintervenuje na devizovém trhu proti oslabování koruny. Bankovní rada dnes formálně ukončila intervenční režim oznámený v květnu 2022 a zároveň obnovila program odprodeje části výnosů z devizových rezerv. ČNB bude v rámci režimu řízeného plovoucího kurzu vždy z principu bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny ohrožujícím cenovou či finanční stabilitu, kdykoliv to bankovní rada uzná za nezbytné.“

„Úrokové sazby ČNB se nachází na dostatečně vysoké úrovni, která ve všech třech uvažovaných scénářích zabezpečuje návrat inflace k cíli. Přísné nastavení měnové politiky zpomaluje růst korunových bankovních úvěrů pro domácnosti i firmy, což brzdí růst množství peněz v ekonomice. Při zohlednění výhledu inflace v ročním horizontu se reálné úrokové sazby po řadě let nacházejí na zřetelně kladných úrovních. Měnové podmínky zohledňující úrokové sazby a úroveň měnového kurzu se nacházejí na nejpřísnější úrovni za posledních 20 let.“

„Přestože inflace od září 2022 klesla z 18 % na 9,7 % v červnu 2023, stále se nachází na nepřijatelných hodnotách. Bankovní rada potvrzuje své odhodlání pokračovat v boji proti inflaci, dokud nebude plně pod kontrolou, tedy stabilizována poblíž dvouprocentního cíle.“

„Podle základního scénáře prognózy dosáhne za celý letošní rok průměrná inflace 11 %. V roce 2024 pak klesne na 2,1 % (pro srovnání, v roce 2022 byla inflace 15,1 %). Jádrová inflace bude ale v příštím roce zvýšená, a to na úrovni vyšší než 3 %.“

Spolu s tím byla vydána nová makroekonomická prognóza, názorně je zde:

zdroj: ČNB

U inflace došlo ve srovnání s květnovou prognózou ke snížení odhadu pro letošní rok o 0,2 procentního bodu, odhad pro příští rok zůstal beze změny. Pro rok 2025 ČNB očekává míru inflace ve výši 1,7 %. V případě hrubého domácího produktu je změna odhadů výraznější. Odhad růstu HDP pro letošní rok byl snížen z 0,5 % na 0,1 % (říkejme tomu černá nula), pro příští rok byl snížen z 3,0 % na 2,3 % a konečně pro rok 2025 činí odhad růstu HDP 2,7 %.

Spolu s pozdržením zvyšování úrokových sazeb došlo k mírnému zvýšení odhadu tříměsíčního PRIBORu. Pro letošní rok odhad stoupl z 6,8 % a 6,9 %, pro příští tok z 4,6 % na 4,8 %. Pro rok 2025 činí odhad 3M PRIBOR 3,7 %.

Ohledně vývoje kurzu české koruny k euru Česká národní banka zohlednila oznámené ukončení intervencí. Pro letošní rok změnila odhad kurzu koruny vůči euru o dvacetník, tedy z 23,70 na 23,90 koruny za euro. Pro rok 2024 upravila výhled z kurzu 24,3 na 24,7 koruny za euro, tedy o 40 haléřů. Pro rok 2025 ČNB počítá s kurzem 24,6 koruny za euro, což je srovnatelné s rokem 2024. 

Zahájení snižování úrokových sazeb lze tedy očekávat buď na konci letošního roku nebo na začátku příštího. 

Nejbližší zasedání bankovní Rady ČNB proběhne 27. září.