Menu

Malé ohlédnutí za zveřejněním hospodářských výsledků společnosti Tesla…

Minulý týden společnost Tesla zveřejnila nepříliš příznivé čtvrtletní výsledky. Skutečnost zaostala za očekáváními jak u tržeb (i když zde relativně málo), tak i hospodářského výsledku. Původně jsme chtěli místo „hospodářského výsledku“ napsat „zisku“, ale to by byl u Tesly příliš velký eufemismus. Ztráta (i po zohlednění nákladů na restrukturalizaci) byla ve srovnání s očekáváními více než dvojnásobná. Akcie reagovaly poklesem o 14 % za 24 hodin.

Akcie spadly, obchodníci však interpretovali čísla oběma směry, přesně v souladu s jejich vztahem ke společnosti.

Někdo je vnímal jako špatná, další jako slušná s tím, že pád ceny akcie vytváří zajímavou nákupní příležitost…

Čísla do budoucna jsou vždy s určitou míro nejistoty. Zajímavý výhled na budoucnost poskytují nejen samotná čísla, ale změna disclaimeru k těmto číslům. Zde je porovnání minulého a stávajícího, podobě jako se to dělá u Fedu. Na přiloženém obrázku naleznete celý text.

Zde okomentujeme pouze vybrané:

1. Z věty „statement regarding the ability to achieve our targets with respects to product demand“ zůstane jen „statement regarding product demand“. Firma prezentuje, že nebude nebo citelně omezí poskytování výhledů. Dále zmiňuje i zastavení zveřejňování informací o přijatých objednávkách.

2. Vyhození věty o posilování brandu Tesla následované vyhozením zmínky o rychlém růstu a rychlém růstu společnosti

3. Vyhození věty o udržování a posilování vztahů se strategickými partnery (minule byl jako takovýto partner výslovně míněn Panasonic)

4. Vyhození věty o schopnosti poskytovat informace o výrobních závodech nebo dalších centrech (termín, náklady…)

5. Přibyla věta o nutnosti udržení stávajících kvalifikovaných pracovníků a potřebě přilákání dalších

6. Přibyla věta zmiňující finanční rizika (zadluženost či výkyvy měnových kurzů)

Rozhodnutí je na každém investorovi…