Menu

Loňské výnosy a náklady ČNB – zisk 91,7 miliardy korun

Minulý týden zveřejnila ČNB výroční zprávu za rok 2020. Rozvaha byla k dispozici sice již v polovině ledna, výsledovku lze ale vidět až ve výroční zprávě, takže se na ni společně podíváme. Z ní pochází všechny níže použité tabulky.   

V tabulce níže jsou vidět hospodářské výsledky ČNB za posledních pět let. Zisk dosažený v loňském roce je rekordní, jeho tahounem je správa devizových rezerv a kurzové rozdíly.

Hlavním faktorem pro tvorbu zisku bylo globální snížení úrokových sazeb. Díky tomu stouply ceny zahraničních obligací, které jsou hlavním aktivem České národní banky. Výnos správy devizových rezerv, měřený jako vážený průměr výnosů spravovaných portfolií v rezervních měnách, dosáhl 2,7 % p. a. (předchozí rok činil 3,8 % p. a.). Tahounem zisku byly dolary – americký, kanadský a australský,  následovány japonským jenem a švédskou korunou. Euro bylo na „černé nule“, ve ztrátě pak byly pozice držené v britské libře. 

Měsíční výnosy byly silně fluktuační, včetně toho, jaká složka byla hlavním tahounem v různých obdobích. Ještě v říjnu měly největší podíl na zisku kurzové rozdíly a správa devizových rezerv (situace na světových finančních trzích) měla minimální podíl. Do konce roku se však situace obrátila. Na jedné straně koruna posílila, na druhé straně začaly růst ceny akcií. 

Ztráta generovaná měnovou politikou je defacto povinná – jsou to úroky, které ČNB platí komerčním bankám za jejich vklady u ČNB. Do plusu by se provádění měnové politiky dostalo až v okamžiku zavedení záporných úrokových sazeb. Důvodem poklesu ztráty prováděním hospodářské politiky ve srovnání s rokem 2019 je snížení úrokových sazeb.  

Struktura provozních, nefinančních nákladů ČNB není nic neočekávaného, je to standardní provoz jakékoliv jiné banky. Souhrnná částka ve výši mírně přesahující 2,5 miliardy korun ukazuje, že vliv těchto nákladů na zisk nebo ztrátu banky je velmi malý.   

Vlastní hospodářský výsledek ČNB ovlivní pouze snahou o stabilizaci kurzu koruny či změnou úrokových sazeb. Cílem obou těchto kroků však není jakkoliv ovlivňovat hospodářský výsledek centrální banky –  zisk nebo ztráta vzniká „jen tak mimochodem“ a ČNB tedy výsledek neřeší.