Menu

Krach Silicon Valley Bank

V pátek minulý týden zkrachovala Silicon Valley Bank (SVB) – 18. největší americká banka. Jedná se tak o největší bankovní krach od podzimu 2008. Vzhledem ke své velikosti je banka významná pro firmy i na globální úrovni.

Již z názvu banky je jasné její zaměření. Nejvíce postiženou skupinou jsou tedy logicky start-upy a další nedávno vzniklé firmy v drtivé většině financované venture capital či private equity investory. Tyto firmy používaly tuto banku jako hlavní (často i jedinou) a jsou na ní tedy existenčně závislé. 

Důvodem krachu je nedostatečná likvidita. Když se o tom začalo mluvit, slabší likvidita byla umocněna čtvrtečním runem na banku, ve kterém se firmy snažily z banky převést jinam veškeré disponibilní finanční prostředky. Došlo tak k odlivu cca čtvrtiny všech aktiv banky, která následně oznámila, že již nedisponuje likviditou pro výběr dalších vkladů. Vzhledem k tomu, že v USA se mzdy vyplácí týdně, řada firem uvedla, že nemá na výplaty mezd. Lze říci, že celé Silicon Valley nyní prožívá nejrušenější dny za řadu posledních let. 

Bance se nepodařilo sehnat od nových investorů doplněk likvidity, proto v pátek banku převzal americký FDIC (ekvivalent českého fondu pojištění vkladů). Takový krok se oznamuje obvykle mimo obchodní hodiny, nicméně v tomto případě – s ohledem na urgentnost tohoto kroku – došlo k oznámení již v páteční poledne.

Díky tomu budou mít firmy v pondělí k dispozici finanční prostředky do výše pojištění vkladů (250 tis USD) a budou moci s nimi běžně disponovat, elektronické bankovnictví bude fungovat. U vyšších částek firmy dostanou od FDIC potvrzení, že tam finanční prostředky k tomuto dni měly, část peněžních prostředků by pak mohly dostat během týdne. Řada firem se snažila tyto peníze prodat v poměru 55-75 centů za dolar a minimalizovat tak riziko nedostačené likvidity. Některé fondy naopak již začaly takovou službu nabízet. Podíl pojištěných vkladů na celkových vkladech patří v případě SVB k nejmenším mezi bankami ve Spojených státech.

Postižené firmy zatím odmítají vývoj komentovat, vyčkávají na další dny. Bance i jim samotným by nejvíce pomohlo, kdyby se našel investor, který banku převezme. To je jistě hlavním tématem víkendu, a to jak pro ministerstvo financí, tak i Fed. 

Další postiženou skupinou jsou private equity a venture capital fondy. Navíc sama banka investovala do řady těchto fondů, nebo jim poskytovala dluhové financování. Tato skutečnost je významným faktorem při jednání o dalším postupu. 

Bank of England již oznámila záchranný balíček poskytující likviditu společnostem s penězi uloženými u Silicon Valley Bank.   Proces „Too Big To Fail“ je nastartován.

P. S.

V pondělí 13. března je 15. výročí, kdy Fed oznámil záchranný balíček pro banku Bear Stearns, která byla téměř přesně půl roku poté následována Lehman Brothers.