Menu

Konference v Jackson Hole

Minulý týden se konala významná pravidelná roční konference Fedu v Jackson Hole, na které bývají oznamované zásadní změny politiky Fedu (loni například změna metodiky při sledování míry inflace). Co se událo letos? Nic. Ve srovnání s minutes z posledního jednání Fedu nebylo řečeno v podstatě nic nového. Každopádně reakce na trzích byla čistě „holubičí“ – růst cen akcií, pokles výnosu dluhopisů a oslabení dolaru.

Samotný projev J. Powella ostatně působil holubíčím stylem, zde je citát z twitterového účtu Fedu:

These are challenging times for the public we serve, as the pandemic and its unprecedented toll on health and economic activity linger. But I will end on a positive note. Before the pandemic, we all saw the extraordinary benefits that a strong labor market can deliver to our society. Despite today’s challenges, the economy is on a path to just such a labor market, with high levels of employment and participation, broadly shared wage gains, and inflation running close to our price stability goal.

Lze označit několik hlavních bodů:

  • Powell výslovně zmínil koronavirus, přičemž se stále obává jeho dopadu na ekonomiku
  • Trh práce se zlepšuje, dochází k poklesu nezaměstnanosti a růstu mezd. Vývoj a situace na trhu práce zůstává pro Fed hlavním cílem.
  • Fed očekává pokračování rychlejší míry inflace, 2% hladina bude platit pouze z dlouhodobého hlediska, i když věří v její přiblížení se k inflačnímu cíli. Časový odhad lze udělat velmi těžko, nicméně Powell věří, že zvýšení inflace je způsobeno krátkodobě, jako důsledek vlivu covidu. Pokud by byla inflace zvýšená po delší dobu, stal by se z ní problém, který by bylo nutno řešit.
  • Ještě letos dojde ke zpomalení QE, Powell ale výslovně uvedl, že se to úrokových sazeb netýká.

Když je řeč o zpomalování QE, je na místě udělat krátký exkurz do minulosti. Když se vrátíme do roku 2013, Fed tehdy použil výraz „tapering is not tightening“, který se stal záhy velmi oblíbený. Toto je článek ze září 2013. Cituji: „Economists expect the Federal Reserve to announce that it is be tapering, or gradually reducing, it’s monthly purchases of $85 billion worth Treasury securities and mortgage-backed bonds. In other words, it will continue to buy these bonds, but at a slower pace.“

J. Powell se opakovaně odmítá vyjádřit k přesnějšímu časovému vývoji, mluví pouze o tom, že ke zpomalování dojde letos. Je tedy možné, že pokud nedojde k významnému rozšíření covidu, Fed v září zpomalení skutečně potvrdí a v listopadu nastartuje.  Z tohoto důvodu stojí za to porovnat dnešní a tehdejší (2013-2017) vývoj.

Během roku 2014 (tedy v roce následujícím po oznámení) došlo ke zpomalení nárustu aktiv Fedu, v roce 2015 se pak růst zastavil. Pokud nedoje k něčemu mimořádnému, v aktuální situaci je možná kopie tohoto časového vývoje. V pátek J. Powell zopakoval, že zpomalení QE není přímo provázáno se zahájením zvyšování úrokových sazeb.

To proběhlo i ve zmíněných letech. Následující graf ukazuje vývoj tehdejších úrokových sazeb.

K prvnímu zvýšení úrokových sazeb došlo v druhé polovině roku 2015, tedy půl roku po ukončení QE a jednalo se o 25 bp, na této úrovni pak sazby zůstaly po celý rok. Teprve poté došlo k dalšímu zvýšení.

V případě, že by Fed postupoval podle tehdejších lhůt, QE by bylo ukončeno na konci příštího roku.

Za poznámku stojí, že Fed v té době vedla J. Yellen, stávající ministryně financí a J. Powell byl členem FOMC. Pokud bude nyní využívat podobných termínů, lze očekávat první zvýšení úrokových sazeb na přelomu let 2022/2023 a druhé zvýšení na konci roku 2023.