Menu

Konference v Jackson Hole 2023 – J. Powell opět jestřábem

Minulý týden proběhla – jako ostatně každý rok touto dobou –  významná konference Fedu v Jackson Hole. Právě tam bývají oznamované zásadní změny či důrazné potvrzení politiky Fedu. V loňském roce nedošlo k žádnému významnému prohlášení a ani letos Fed nesdělil nic překvapivého – jeho šéf Jeremy Powell promluvil jako jestřáb. 

Aktuální inflaci blízkou 3% hranici označil za příliš vysokou a prohlásil, že dosažení 2% cíle nebude rychlé. Dva měsíce nízké inflace mu nestačí, bude logicky požadovat delší časovou řadu. Fed zatím vidí, že ekonomika se neochlazuje, jak se očekávalo. Powell zdůraznil, že cílová 2% inflace zůstala beze změny, i když návrat na úroveň pravděpodobně vyžaduje růst ekonomiky pod trendem a změkčení trhu práce. K tomu zatím nedochází, pokračování zvyšování úrokových sazeb je tedy velmi pravděpodobné.

Fed bude o dalších krocích v oblasti sazeb rozhodovat na základě aktuálních dat. Je si vědom, že stávající politika Fedu je restriktivní, sám si však není jist výší neutrální úrokové sazby. (Neutrální úroková sazba představuje úroveň, na které by se úrokové sazby nacházely v případě normálního průběhu ekonomiky).

Na závěr J. Powell uvedl: 

„Jak už to tak bývá, navigujeme se podle hvězd pod zataženou oblohou. Za těchto okolností jsou rozhodující úvahy o řízení rizik. Na nadcházejících zasedáních budeme hodnotit náš pokrok na základě souhrnu údajů a vyvíjejících se vyhlídek a rizik. Na bázi tohoto vyhodnocení budeme postupovat opatrně a budeme se pečlivě rozhodovat, zda dále zpřísňovat, nebo naopak ponechat základní úrokovou sazbu na stejné úrovni a vyčkat na další údaje. Obnovení cenové stability má zásadní význam pro dosažení obou stránek našeho dvojího mandátu. Cenovou stabilitu budeme potřebovat, abychom dosáhli trvalého období silných podmínek na trhu práce, z nichž budou mít prospěch všichni. Budeme v tom pokračovat, dokud nebude tato práce dokončena.“

Akciové ani devizové trhy nebyly tónem projevu překvapeny, nestalo se nic mimořádného. To značí, že si trhy si na tento přístup zvykly, resp. je již v cenách zahrnut. Projev s podobnými závěry způsobil před rokem pád akcií o 4 %. Přitom došlo v mezidobí došlo ke zvýšení úrokových sazeb z 2,25 % – 2,50 % přesně o 3 procentní body na 5,25 % – 5,50 %.

Celý projev J. Powella je k dispozici zde:

LIVE: Federal Reserve Chair Jerome Powell speaks at Jackson Hole — 8/25/23 – YouTube