Menu

K bankrotu Spojených států nejspíše nedojde

Po dvou týdnech přímých jednání mezi prezidentem J. Bidenem a šéfem Sněmovny reprezentantů K. McCarthym byla uzavřena předběžná principiální kompromisní dohoda o pozastavení platnosti dluhového stropu dosaženého 19. ledna a aktuálně činícího 31,4 bilionu amerických dolarů. 

Podle pátečního vyjádření ministryně financí J. Yellen mají Spojené státy finanční prostředky do 5. června. Šance jeho schválení je vysoká, hlasování nejspíše nebude jednoduché. I tak lze v pondělí očekávat částečné zklidnění situace na finančních trzích. Ke skutečnému uklidnění ale dojde až po vydání zákona. 

Od konce druhé světové války 102. situace tohoto typu, v průměru tedy jednou za 9 měsíců. Dluhový strop je v posledních letech zdrojem politických sporů. Sjednaná doba prodlužení je více než dvojnásobná. Pro srovnání – v roce 2011 vedla krize ohledně dluhového stropu k uzavření vlády. V roce 2013 vedla krize dluhového stropu ke snížení úvěrového ratingu US, v roce 2021 proběhla dvě zvýšení a první zvýšení limitu bylo dojednání až dva týdny před úplným vyčerpáním finančních prostředků. 

Dlouhodobý vývoj státního dluhu a dluhového stropu v USA zachycen v následujícím grafu:

Nyní je předběžná dohoda uzavřena 10 dní před úplným vyčerpáním finančních prostředků a hlasování je očekáváno ve středu 31. května, tedy na 5 dní před touto událostí. 

Podle dohody limit nebude zvýšen, ale do ledna 2025 dojde k pozastavení jeho platnosti. Dohoda zahrnuje výdajové limity pro roky 2024 a 2025, použije nevyužité prostředky z programu COVID, urychlí proces povolování energetických projektů a zahrne některé dodatečné požadavky na práci v programech potravinové pomoci pro chudé Američany. Dohoda spolu s tím nezahrnuje žádné nové daně.

Biden je optimistický a považuje ji za dobrou zprávu pro Američany, protože zabrání „katastrofální platební neschopnosti“ a jejím důsledkům, jako je hospodářská recese, devastace důchodových účtů a ztráta pracovních míst. Kevin McCarthy také uvítal dohodu a hovořil o „historickém omezení výdajů“ a zabránění novým daním.

Tato dohoda umožní americké vládě vyhnout se platební neschopnosti, které by vedlo k prudkému zvýšení úrokových sazeb, poklesu hodnoty dolaru a samozřejmě i vážným dopadům na celosvětovou ekonomiku.