Menu

Inflace v České republice

Minulý týden ČSÚ oznámil, že meziroční míra inflace dosáhla hodnoty 4,1 %. Během posledních šesti měsíců tedy došlo k jejímu zvýšení z dvouprocentní úrovně na dvojnásobek. Inflace byla tažena vzhůru náklady vlastnického bydlení, tzv. imputované nájemné (8,2 %), cenami výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu (6,7 %), cenami odívání a obuvi (8,2 %), cenami v restauracích (5,2 %) a cenami pohonných hmot a olejů (19,0 %).

Nejvyšší míra inflace od roku 2000 byla dosažena v lednu a únoru 2008, činila 7,5 %. Tehdejším velkým příspěvkem bylo zvýšení nájemného v bytech s regulovaným nájemným o 29,0 %. K tomu zvýšení cen potravin – chléb +33 %, pečivo a mléko o 30 %, mouka o 51 %. Nyní k takové koncentraci nedochází.  

Nelze zapomenout, že cílovou inflací České národní banky jsou 2 %, horní akceptovatelnou hranicí jsou pak 3 %. Horní limit byl tedy nyní překonán o více než jeden procentní bod. ČNB sice i nadále očekává návrat míry inflace směrem k 2% úrovni v příštím roce, uvědomuje si však aktuální výrazná profinflační rizika. Ostatně toto je výňatek z jejího komentáře:

„Zveřejněná data představují výrazné proinflační riziko stávající prognózy ČNB, které jde ve směru výraznějšího nárůstu úrokových sazeb ve srovnání s dosavadním výhledem.“ (celý komentář zde)

Graficky má ČNB inflaci vyjádřenou následujícím způsobem, aktuálně se tedy nacházíme přibližně v polovině červené:

Nezbývá než doufat, že stávající červená (odhadem do 5 %) bude stačit a že ČNB nebude muset onen diagram, resp. jeho horní hranici ještě upravit.

Co se týká vývoje úrokových sazeb, bankovní rada ČNB zasedá do konce roku ještě 3x, trojí zvýšení úrokových sazeb o 25 bp lze – i pod vlivem těchto inflačních dat – považovat prakticky za jisté. Otázkou je, zda nebude ještě rychlejší. Nechme se překvapit…