Menu

Inflace v České republice a Spojených státech

Minulý týden byly zveřejněny míry inflace v České republice a Spojených státech. V ČR došlo k poklesu meziroční míry inflace z 18,0 % na 15,1 %, což představuje půlroční minimum. Odhady se pohybovaly mírně pod 18 procenty.

Základní položky meziroční míry inflace:

  • Zboží: +16,0 %, služby +13,4 % (defacto celé snížení inflace bylo taženo zbožím)
  • Bydlení 1: elektřina -38,2 % (záporné znaménko není chyba), plyn 85,3 %, tuhá paliva 67,1 %, teplo a teplá voda + 24,8 %
  • Bydlení 2: nájem + 5,4 %, vodné + 5,3 %, stočné +6,4 %
  • Bydlení 3: imputované nájemné + 14 %. Zde třetí měsíc po sobě pokračuje pokles díky vývoji cen stavebních materiálů, stavebních prací a cen nových bytů pro vlastní bydlení.
  • Potraviny: cukr +105,4 %, mouka + 53,3 %, vejce +52,8 %, drůbeží maso 42,3 % mléko +38,1 %, zelenina 24,4 %, ovoce 7,6 %
  • Doprava a automobily: pohonné hmoty + 21,7 %
  • Stravování a ubytování: stravovací služby + 26,6 %,

Pokles ceny elektrické energie (měsíční činil dokonce 54 %) byl dosažen díky vládním opatřením – úspornému tarifu s horním limitem a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje (platí do konce roku 2023). Dle ČNB se jedná o snížení o 3,5 procentního bodu. Meziroční změna ceny elektřiny výrazně ovlivňovaná vládními opatřeními nyní a před rokem zůstává jedním z klíčových faktorů míry inflace.

Petr Král, ředitel sekce měnové ČNB kromě zmíněného dopadu zmrazené ceny elektřiny shrnul pohled ČNB takto: 

„…Meziroční cenový růst přitom bude v nejbližších měsících na přelomu roku rozkolísaný. Také další vládní opatření na pomoc s vysokými cenami energií v podobě zastropování cen elektřiny a plynu od počátku příštího roku budou dle prognózy po skončení platnosti úsporného tarifu do určité míry tlumit růst regulovaných cen. Ostatní složky inflace budou zvolňovat. Od poloviny příštího roku se inflace sníží na jednociferné hodnoty…Na horizontu měnové politiky, jímž je v podzimní prognóze první polovina roku 2024, se inflace sníží do blízkosti 2% cíle ČNB.“

Míru inflace pro příští tok, ČNB odhaduje na 9,1 %, ministerstvo financí na 9,5 % a Česká bankovní asociace 9,7 %. Zajímavé, že zrovna ČNB má nejnižší odhad, obvykle to bývalo opačně.

Nečekaný byl vývoj inflace i ve Spojených státech. Ze zářijových 8,2 % se snížila 7,7 % při odhadu 7,9 %. Dosažených 7,7 % je minimem od února letošního roku. Trhy začaly věřit, že díky menší, než očekávané inflaci Fed omezí zvyšování úrokových sazeb. V reakci na to dolar skokově oslabil.

Představitelé Fedu míru inflace přivítali a dodali, že ve zvyšování úrokových sazeb budou pokračovat, ale mohou přehodnotit rychlost jejich zvyšování. Pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v prosinci pouze o 0,50 % oceňuje finanční trh na 85 %. Před týdnem se jednalo o 64 %.

Toto je ocenění míry inflace v den jejího oznámení akciovým trhem, index S&P 500 vzrostl o 5,54 %:

Růst akcií překoval veškerá očekávání. Před zveřejněním inflace banka JP Morgan prohlásila, že při 7,7% inflaci (kterou ocenila na pravděpodobnost 20 %) očekává zvýšení indexu o 2,5 % až 3,5 %. Goldman Sachs odhadl, že při inflaci 7,8 % stoupnou ceny akcií alespoň o 2 procenta. V pátek růst mírně pokračoval (S&P posílil o 0,92).

Uvidíme, jak přesné budou odhady analytiků při inflačních datech za listopad.