Menu

Hospodářské výsledky společnosti Apple

Minulý týden byly ve Spojených státech zveřejněny čtvrtletní výsledky celé řady společností. Mezi nejzajímavější patřily jako obvykle výsledky těch největších. Díky kombinaci velmi dobrých čtvrtletních výsledků Microsoftu a nespokojenosti se čtvrtletními výsledky Apple (čtvrtletní tržby byly o 1,4 miliardy dolarů menší než očekávané a dosažené EPS se rovnalo očekávanému) se Microsoft dostal na 1. místo žebříčku firem dle tržní kapitalizace. Nutno ovšem poznamenat, že se jedná o velmi zanedbatelný náskok ve výši „pouhých“ 13 miliard, tedy 0,5 % tržní kapitalizace, což je malý jednodenní pohyb.

V případě Applu zároveň došlo k ukončení finančního roku, proto se pojďme blíže podívat na jeho celoroční výsledky.

Z hlediska finanční stability k žádné výrazné změně nedošlo. Objem aktiv a pasiv vzrostl o 27 miliard dolarů, což rozhodně není zanedbatelné číslo, ovšem z relativního pohledu se jedná o růst o 8,3 %, což při 5% míře inflace není nic mimořádného. Na straně aktiv se zvýšily pohledávky a dlouhodobý majetek, což bylo financováno zvýšenými závazky na straně pasiv.

Objem finančních prostředků se nezměnil, celkem činí 190 miliard dolarů, před rokem činil 192 miliard. Za pozornost stojí, že téměř 30 miliard Apple přesunul z krátkodobých finančních prostředků mezi dlouhodobé. Dlouhodobé finanční prostředky představují dluhopisy se splatností delší než 1 rok, v případě potřeby však není problém je rychle zlikvidnit, tj. prodat na finančních trzích.

Hlavním důvodem nezvýšení objemu finanční prostředků je skutečnost, že veškeré získané finanční prostředky Apple vrátil akcionářům, ať už formou zpětných odkupů akcií nebo výplatou dividend. Jedná se o celkem o 100 miliard dolarů, z toho 86 miliard bylo vráceno zpětnými odkupy akcií a 14,5 miliardy vyplacenými dividendami. Pro srovnání – zmíněných 86 miliard je více než polovina tržní kapitalizace společnosti Blackstone, správce největšího objemu aktiv na světě.

Celá rozvaha je vidět zde:

(zdroj: finanční výkazy společnosti Apple)

Za pozornost stojí vývoj tržeb a zisku. Celoroční tržby vzrostly z 274,5 miliardy na 365,8 miliard. To je téměř přesně 1 miliarda dolarů denně a růst o 33 % oproti předchozímu roku.  Tahounem růstu byl iPhone, jeho prodeje byly ve rovnání s minulým rokem o 47 % vyšší.

Provozní zisk vzrostl z 66,3 na 108,9 miliardy, tedy o 64 %, tedy je téměř dvojnásobek % růstu tržeb. Čistý zisk se zvýšil z 57,4 na 94,7 miliard, tedy vzrostl podobně jako provozní, konkrétně o 65 %. Dosažený čistý zisk ve výši 94,7 miliardy je základním zdrojem finančních prostředků použitých na výše zmíněné zpětné odkupy akcií a výplatu dividend. K zajímavému zdanění se dostaneme níže.

Výkaz zisku a ztrát je zde:

(zdroj: finanční výkazy společnosti Apple)

Více než poloviční podíl objemu tržeb přinesl iPhone (52 %), na meziročním nárůstu tržeb se podílel 58 procenty.

Přehled tržeb po jednotlivých produktech je zde:

(zdroj: finanční výkazy společnosti Apple)

Daně z příjmu

Protože již byla schválena dohoda o minimální sazbě daně z příjmů pro zdanění globálních společností ve výši 15 %, mimo výše uvedených standardních věcí stojí za to se blíže podívat na dosaženou sazbu daně.

Z celkové částky daně z příjmu ve výši 14,5 miliardy pochází 12,2 miliardy ze zahraničí a 2,3 miliardy ze Spojených států. V právě skončeném finančním roce činila průměrná sazba daně z příjmu 13,6 % (o rok dříve 14,4 %). Na první pohled se to může jevit jako nedovolené daňové úspory v zahraničí. To však zde neplatí.

Průměrná sazba daně z příjmů v zahraničí činí 17,8 %. Průměr na 13,6 % klesl díky odložení daňové povinnosti ve Spojených státech. Nebýt tohoto odložení, celková daň z příjmu při uplatnění sazby daně z příjmu ve výši 21 % by se zvýšila z 14,5 na 24,1 miliardy dolarů, což by znamenalo zdanění ve výši 22,1 %.

Pohled na budoucnost:

Apple podobně jako v loňském roce nezveřejnil číselné odhady budoucího vývoje. CFO oznámil, že v probíhajícím čtvrtletí očekávají rekordní tržby, zároveň však zmínil omezení dodávek od svých dodavatelů za více než 6 miliard dolarů.

P. S.

Kromě výrazu „Carbon neutral“ bylo v rámci oznámení hospodářských výsledků použit výraz „Cash neutral“. To znamená, že veškeré získávané dodatečné volné finanční prostředky budou vráceny akcionářům, ať už formou dividend nebo zpětných odkupů akcií. Vzhledem k výše zmíněným objemům finančních prostředků byla již tato metoda použita v právě ukončeném finančním roce.