Menu

Hospodaření ČNB

Minulý týden zveřejnila ČNB svoji rozvahu k 31. 12. 2020. Banka zveřejnila pouze rozvahu, výsledovka bude součástí až výroční zprávy ČNB za rok 2020. Její vydání lze očekávat koncem března. Rozvaha je vidět zde:

Pravděpodobně nejzajímavějším bodem je zisk ve výši 91,9 miliardy. Díky němu se výrazně zlepšuje vlastní kapitál ČNB, resp. se „zmenšuje jeho mínus“ na 37,3 miliardy korun. Proč takové ztráty?

Kumulované ztráty vznikly v roce 2017. V tomto roce byla ztráta 243,2 miliard korun způsobena posílením české koruny po dubnovém ukončení intervencí při udržování kurzu na 27 korunách za euro. Důkazem toho je skutečnost, že na konci 1. čtvrtletí 2017 byla ČNB ještě v černých číslech a ztráty se objevily až během dubna, kdy byly intervence ukončeny.

Co bylo hlavním faktorem tvorby zisku v roce 2020? Hlavním tahounem bylo globální snížení úrokových sazeb. Díky tomu stouply ceny zahraničních obligací, které jsou hlavním aktivem České národní banky. Dalším přispěvatelem byly rostoucí ceny akcií či přecenění zlatých rezerv – jejich přecenění z pořizovací ceny na tržní cenu přineslo 10 miliard korun zisku. Za pozornost stojí i vývoj hospodářského výsledku během roku. Z tabulky níže je názorně vidět, že jeho vývoj nebyl plynulý, a to ani od zahájení krize v březnu 2020.

Další významným faktorem je množství peněz, které mají české banky v ČNB uloženy. Po snížení úrokových sazeb na úroveň blížící se nule se bankám nevyplatí držet v ČNB tak velké množství finančních prostředků. Banky přestaly používat repo operace, jejich objem klesl o více než 106 miliard korun. Při zohlednění zvýšení povinných minimálních rezerv stáhly banky z ČNB dalších 77 miliard. Celkový objem peněz stažených z ČNB se rovná 183 miliardám korun. Banky zkrátka nechtějí mít peníze v ČNB a naopak se snaží je co nejvíce půjčovat, aby nedošlo k propadu jejich ziskovosti.  

Fluktuace měsíčních hospodářských výsledků je důkazem, že cílem ČNB není zisk. Opravdu má jiné starosti. Úplně nejlepší situace je, když si Bankovní rada může sednout na ruce a nedělat nic.

P.S.

Pokud by podobnou fluktuaci zisku vykazovaly banky, jejichž akcie jsou obchodovány na burze, investorům by se to jistě nelíbilo…