Menu
Progresivní v myšlení, disciplinovaní v přístupech

Global Macro Fund

Aplikujeme strategie, zajišťující výnos v obdobích, kdy se trhům obecně nedaří.

Zhodnocení 5-6% p.a.

V jakémkoliv
tržním prostředí

Měsíční likvidita

Prostředky
rychle k dispozici

Unikátní strategie

Pro dosažení
absolutního výnosu

Schopnost shortovat

Využívat i pokles
k dosažení zisků

O fondu Charles Bridge Global Macro

Unikátní hedgový fond kvalifikovaných investorů, vznikem druhý nejstarší v České republice, který byl založen v roce 2012.

Nosnou myšlenkou je nabídnout investorům kombinaci výhod investování na likvidních finančních trzích a zároveň doručování absolutních výnosů bez ohledu na vývoj cen akcií či dluhopisů. Široký investiční mandát umožňuje využívat pestrou paletu instrumentů: opční strategie, algoritmické obchodování, hodnotové investování, spolufinancování výstavby rezidenčních projektů a logistických center.

Z největší části funguje fond jako klasická pojišťovna - od ostatních účastníků trhu inkasuje pravidelné pojistné prémie z dobře kalkulovaných rizik. Opční instrumenty tak využívá ne jako nástroj spekulace, ale zejména pro krytí a minimalizaci rizik.

Portfolio manageři fondu jsou od r. 2017 pravidelnými hosty na mezinárodních investičních konferencích v hlavních finančních centrech Asie.

"Umění se přizpůsobit jakékoliv tržní situaci je pro fond alfou a omegou v jeho poselství klientům."
Investiční strategie

Specializujeme se zejména na investice skrze neefektivní pákové ETF. Patříme do úzké skupiny fondů v Evropě, které se zabývají tímto „niche segmentem“.

Neefektivní ETF snižují naše rizika a zároveň nabízí vyšší pojistné prémie než standardní instrumenty. Neefektivní ETF definujeme jako pákové ETF a ETF se silným kontangem.

Všechny tyto ETF typicky dlouhodobě klesají, neboť v sobě nesou skryté náklady. Naší úlohou je skrze pojišťovací kontrakty na tomto dlouhodobém poklesu vydělat.

Naše investiční portfolio doplňujeme o tradiční přístupy, které se zaměřují na hledání podhodnocených aktiv a generování dodatečných výnosů skrze dluhopisové a yieldové investice.

Jaké přístupy aplikujeme

Kontango

Kupovat levně a prodávat draze vždy bylo a vždy bude základem úspěšného investování. Existují však i burzovní instrumenty, které dělají přesný opak, tj. kupují draze a prodávají levně. S takovýmto přístupem jejich cena zákonitě nemůže růst, a proto my spekulujeme na jejich pokles. Tento jev se nazývá: KONTANGO.

Pákové ETF

Pákové ETF nebyly nikdy vytvořeny k držení delšímu než na jeden den či několik dní. Jejich úkolem je vytvářet 2x či 3x expozici v rámci jednoho dne, nikoliv dlouhodobou expozici. Neefektivity plynou z denního násobení výnosů a projevují se již po dvou dnech držení. Díky těmto neefektivitám jsou pákové ETF ideálními kandidáty na short. Klasické podílové fondy tuto strategii nemohou díky svým omezením využít, my však ano.

Opce

Jelikož shortování pákových ETF s sebou nese nezanedbatelné náklady na shortování (5-10 % p.a.), využíváme opce s nízkým strikem a vysokou deltou k vytvoření short expozice. Při dostatečně vzdálené expiraci můžeme dostat i určitou časovou hodnotu nad rámec vysoké vnitřní hodnoty.

Záporné poplatky

Jedná se o přístup dodávání likvidity tam, kde schází. Usilujeme o poplatky blížící se nule nebo záporném spektru. Metodika velí, že pokud obchodujete na burze, můžete svůj příkaz realizovat na kterémkoliv trhu - uděláte to tam, kde je největší inkasovat rabat. Různé aktivum = různý rabat. Abychom dosáhli na rabat, musíme dodávat likviditu - nabízíme cenu a někdo za nabídnutou cenu nakoupí. Burzy Vás odmění částí spreadu.

Nemovitosti

Výraznější roli v portfoliu začínají vytvářet projekty průmyslových parků, logistických center a rezidenčních nemovitostí našeho spřáteleného fondu Polaris Alpha. Ten působí v regionu střední a východní Evropy. Do vybraných projektů tak vstupujeme buď jednotlivě nebo je jako celek řešíme nákupem investičních akcií fondu Alpha.

LTF - Low Frequency Trading

Růstem ceny podkladového aktiva obecně dochází k většímu a většímu objemu expozice. Tato expozice je dopředu omezena maximálním množstvím kusů. Po jejím dosažení roste expozice již pouze následkem růstu ceny podkladového aktiva. Pohledem risk managementu vnímáme algoritmické obchodování jako méně rizikové, než čistý short, neboť pozice je budována postupně.

Dohled a regulace
v rámci ČR
 
v rámci EU
Partneři fondu
Nákup fondu
 
Auditor
 
Broker
 
v rámci EU
 
Administrátor
 
Depozitář
 
Obhospodařovatel
Shrnutí Global Macro Fund
Třída Minimální investice Měna Měnové zajištění Management fee Performance fee Likvidita Investiční horizont Vstupní poplatek Výstupní poplatek
Class D 2.000.000 CZK ANO 1,2 % p.a. 12 % High-Water Mark měsíční 5 let 4 % 0 %
Class C 75.000 EUR ANO 1,2 % p.a. 12 % High-Water Mark měsíční 5 let 3 % 0 %

Často se lidé ptají

Investice do Charles Bridge fondu je vhodná především pro investory, kteří chtějí diverzifikovat svá portfolia. Přidaná hodnota fondu se naplno projeví v nervózním tržním prostředí, protože fond disponuje jedinečnou funkcí ochrany kapitálu, kdy participuje na silných růstech trhů pouze částečně, ale také limituje poklesy.
Klasický investiční mix (běžné účty, dluhopisy, akcie) je dnes politikou centrálních bank ohrožen. Úrokové sazby jsou na technické nule a v některých zemích i v záporném spektru, což znepřehledňuje budoucí funkci dluhopisů v portfoliích. Global makro fond se tak stává perfektním doplňkem klasického portfolia, protože je schopen být ziskový i v takto volatilních (obtížných) podmínkách. Alternativní aktiva nabírají u správců majetku na popularitě a v současné době tvoří více než 20 % skladby portfolií.
Do fondu lze vstoupit vždy k ultimu kalendářního měsíce. Protože fond používá výhradně veřejně obchodovatelné instrumenty s vysokou likviditou, klientům umožňuje vystoupit z fondu bez poplatku ke konci každého měsíce. Měsíční likvidita je velkou výhodou oproti jiným alternativním fondům, kde je investor často penalizovaný při vystoupení dříve než za 5-7 let. Námi doporučený investiční horizont jsou 3 roky.
Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás