Menu

Fed zvýšil úrokové sazby a Spojené státy jsou v recesi

Minulý týden zasedal Fed a v souladu se všemi očekáváními jednomyslně zvýšil úrokové sazby o 75 bp. na úroveň 2,25 % – 2,50 %. Hlavním důvodem je stále rostoucí míra inflace. Tuto výši úrokových sazeb Fed dlouhodobě označuje jako neutrální, tedy s nulovým efektem na chování ekonomiky. Velikost zvýšení je shodná s červnovou a zároveň je vyrovnáno maximum z předchozího zvyšování úrokových sazeb dosažené v roce 2018. Spolu s tím Fed oznámil zrychlení snižování velikosti aktiv (QT) na 95 miliard dolarů měsíčně. Výše není překvapivá, za cílovou byla označena již dříve.

S postupem času se zvyšuje očekávání, kam až budou úrokové sazby zvýšeny. Na jaře očekávaná výše pro letošní rok již totiž byla dosažena, v červnu se následně očekávaná hodnota zvýšila na 3,4 %, nyní již činí 3,75 % – 4,00 %. Na zářijovém zasedání se proto očekává zvýšení alespoň o 0,50 %. Celé prohlášení je zde, červeně jsou označeny změny proti červnovému

Z prohlášení je hned v první větě vidět, že Fed si je vědom zpomalování růstu ekonomiky. V prvním odstavci zmiňuje také zvýšenou inflaci, jejíž růst dále zdůvodňuje i probíhající válkou na Ukrajině. Na následné tiskové konferenci J. Powell opakovaně zdůraznil, že recesi Fed nepředpokládá. Jako hlavní důvod uváděl trh práce, kde se míra nezaměstnanosti stále drží na nízkých úrovních. Zároveň potvrdil, že Fed se při svém rozhodování bude i nadále řídit tvrdými ekonomickými daty. 

Uběhl jeden den a bylo oznámeno, že HDP Spojených států klesá 2 čtvrtletí po sobě. V tomto případě se jedná o tzv. technickou recesi. Skutečná recese bude dosažena až po splnění dalších definovaných podmínek definovaných National Bureau of Economic Research (NBER). Níže v tabulce je vidět vývoj pro druhé světové válce. 

Kromě roku 1947 došlo pokaždé při poklesu HDP ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích k dosažení skutečné recese. Dosažení analogické situace v dnešní době je tedy pravděpodobné.

V tomto případě se dostává do (zatím) mírného rozporu stavu ekonomiky a pokračování zvyšování úrokových sazeb. Fed si tedy bude muset vybrat. Čistý boj proti inflaci ale nejspíš skončí a bude muset být „kombinován“ s bojem s ekonomickou recesí. Pravděpodobně se čím dál více začne objevovat srovnávání dnešního chování Fedu a jeho výsledků s Fedem vedeným Paulem Volckerem, který silně restriktivní politikou za cenu recese vyhrál nad inflací na přelomu 70. a 80. let minulého století.  

Finanční trhy zatím očekávají letošní pokračování zvyšování úrokových sazeb a jejich snižování v příštím roce. Ať už budou kroky jakékoliv, Fed bude silně ostřelován otázkami, proč udělal to a ne ono. Velmi pravděpodobně dojde i k polickému tlaku na snižování úrokových sazeb.