Menu

Fed splňuje, co slíbil

Fed pravidelně potvrzuje, že bude pokračovat v kvantitativním uvolňování. Vývoj jeho aktiv ukazuje, jak tento proces probíhá.

Následující graf je pouze připomínka růstu nastartovaného v polovině loňského března.

Graf názorně ukazuje minimum loni v létě, kdy byl zakončen krátkodobý pokles a zahájen další růst. Růst je plynulý, bez výrazných skoků a stávající hodnota je téměř 10 procent nad červnovým vrcholem. Protože Fed garantuje pravidelné měsíční nákupy státních obligací a Mortgage-Backed Securities (80+40 miliard dolarů), je zajímavé podívat se na jejich vývoj samostatně. 

Růst objemu držených vládních dluhopisů stoupá od léta loňského roku jako podle pravítka.

Z toho vyplývá, že pohyby v objemu celkových aktiv musí výsledkem výraznějších pohybů v objemu držených Mortgage-Backed Securities. Potvrzuje to názorně následující graf.

I zde Fed dodržuje, co slíbil. Jedná se o periodicky opakující se vývoj, lokální vrcholy jsou ve všech případech 4 týdny od sebe, dna taktéž. Následující vrchol je vždy vyšší než ten přechozí a stejně se chovají i lokální dna, která jsou ve všech případech vyšší než ta předcházející.

Pokud bude stejný vývoj pokračovat i nadále, lze říci, že se Fed chová přesně podle plánu a svých předchozích prohlášení. Problém by byl, kdyby křivky výrazně změnily svůj tvar. To by signalizovalo něco mimořádného a velikost změny by ukazovala efekt změny ve vývoji politiky americké centrální banky.