Menu

Fed pokračuje ve zvyšování úrokových sazeb

Minulý týden zasedal Fed a v souladu se všemi očekáváními jednomyslně zvýšil úrokové sazby o 75 bp. na úroveň 3,00 % – 3,25 %. Jedná se největší půlroční zvýšení úrokových sazeb od roku 1981. Odpovídajícím způsobem se zvyšují úrokové sazby očekávané na konci letošního roku. Ve srovnání s na jaře očekávanými 2,4 %, je současné očekávání vyšší o celé 2 procentní body a dosahuje 4,4 %.

Tímto rozhodnutím je překonána úroveň úrokových sazeb z roku 2019. Důvodem je stále vysoká míra inflace. Přestože v roce 2007 byla míra inflace ve srovnání se srpnem (8,3 %) třetinová, úrokové sazby byly ve výši 5,25 %, tedy o 2 procentní body vyšší.

Náhled Fedu na budoucí vývoj se proti srpnu nezměnil, úpravy prohlášení jsou velmi malé..

Proto je jasné, že Fed se i nadále bude primárně řídit tvrdými makroekonomickými ukazateli a inflace se stává jediným cílem. Obětuje i kratší recesi, než aby přestal bojovat s inflací, a trhy vnímají další zvýšení úrokových sazeb až o 75 bp jako jisté (do konce roku pak o 125 bp). Pokud nedojde k nějaké velké mimořádné události, se snižováním úrokových sazeb Fed začne až v okamžiku, kdy se inflace bude blížit k 2% cíli. Fed očekává, že úrokové sazby dosáhnou svého maxima v příštím roce a že vývoj inflace mu umožní je začít snižovat v druhé polovině příštího roku. A to i za situace, kde Fed počítá s dosažením cílových 2% až ke konci roku 2025, tedy za 3 roky.

Očekávaný vývoj ekonomiky Spojených států je zde:

Odhadovaný letošní růst HDP je téměř na nule, konkrétně 0,2 %. Odhad růstu pro příští rok byl snížen z 1,7 % na 1,2 %, pro rok 2024 z 1,9 % na 1,7 %.

V souladu s poklesem očekávaného růstu HDP zvýšil očekávanou míru nezaměstnanosti v nejbližších dvou letech o desetinu na 4,4 %. Recese v kompletní definici se tak stává sledovaným vývojem, zde připomínáme, že v technické recesi měřené poklesem HDP ve dvou po sobě následujících čtvrtletích již Spojené státy jsou. Za důkaz o sílící obavy o možné  recesi je možné považovat snižování úrokových sazeb již v příštím roce.

Letošní zvyšování úrokových sazeb je velmi pravděpodobné, na jaře příštího roku se asi zastaví. Dále rozhodnou v té době aktuální makroekonomické ukazatele.