Menu

Eskalující míra problémů – spouštěče řetězové reakce

V sedmém díle se budeme snažit přiblížit, jak moc je spolu eskalace jednotlivých ekonomických ukazatelů provázána, navzájem se ovlivňuje a v některých momentech si neprospívá. To tvoří následnou míru problémů, která v určitý moment neúnosnosti, spustí jejich řetězovou reakci.

NEZAMĚSTNANOST

Nezaměstnanost prozatím český trh zvládá kupodivu pozitivně. Navzdory tomu je potřeba počítat s růstem její míry k 5 %. Současná stále pozitivní situace českého trhu napovídá tomu, že před koronavirovým nárazem zatím chrání extrémně nízká míra nezaměstnanosti a rekordní počet volných pracovních míst. 

Výraznější nezaměstnanosti zabraňují rovněž vládní opatření na podporu zaměstnanosti, mezi něž patří například program Antivirus. V posledních třech měsících roku a pak dále v roce 2021 se bude v rostoucí míře projevovat efekt odeznění či zmírnění vládních podpůrných opatření na podporu ekonomiky a zaměstnanosti.

Z hlediska struktury nezaměstnanosti v krajích se dlouhodobě drží nevyšší nezaměstnanost v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezkém kraji.

Na opačné straně spektra, tedy kraje s nejnižší mírou nezaměstnanosti jsou premianty Praha, následovaná Středočeským a Plzeňským krajem. 

ESKALUJÍCÍ MÍRA PROBLÉMŮ

V přiložené infografice nabízíme souhrnný pohled na ekonomické ukazatele, jenž vytrvale rostu. Na jedné straně těch pozitivně vnímaných – počet obyvatel, objem hypoték, ceny nemovitostí, na straně druhé těch negativně souvisejících – míra zadlužení, počet nesplácených úvěrů, insolvencí, exekucí a bankrotů.

ŘETĚZOVÁ REAKCE

Protože nic neroste věčně, a historie nás tomu učí neustále, mají své horní limity i výše uvedené ekonomické ukazatele. Většina krizí má tak podobný průběh : 

  • zvyšující se míra růstu 
  • narůstající míra problémů spolu s jejich prvotní ignorací či zlehčováním 
  • druhá vlna upozornění na eskalaci problémů  
  • přijetí pomalých a nedostačujících opatření 
  • dočasné odsunutí problémů
  • princip tzv. sněhové koule = problémy se nevyřeší, jen nabalují 
  • protržení hrází zadržující nakumulované problémy

Výše uvedená infografika zjednodušeně mapuje sled událostí, pokudjednotlivec či firma přestanou být schopni splácet své dluhy.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Čeká nás těžké období, lemované vysokou mírou nejistoty. Nemalému počtu fyzických osob hrozí insolvence a exekuce, stejně jako malým a středním firmám insolvence, bankroty či převzetí zahraničním kapitálem. Vyhlídky nezaměstnanosti nejsou růžové – ty tam jsou časy kolem 2 %. Máme rekordní schodek státního rozpočtu jehož výše by měla být ještě téměř dvojnásobná. Navíc, stále nedobře predikovatelný postup a omezení vlády proti pandemii koronaviru je dalším z neprospíváních faktorů – možná právě tím nejhorším.

TÉMA DALŠÍHO DÍLU

Rozklíčujeme, jak v aktuální situaci funguje nemovitostní divize Charles Bridge Real Estate. Dokáže vůči ní být nejenom výrazně rezistentní, ale velmi dobře jí využívat ve svůj prospěch.