Menu
Vzdělání klíčem k úspěchu.

Education

Využití tradičních, ale i netradičních metod sofistikovaného investování dává našim absolventům praktický základ.

90 zemí
světa

fungování našich kurzů

10+ let
zkušeností

minimální hranice zkušeností lektorů s investováním

20 000+
studentů

od založení

O Charles Bridge Education

Od roku 2012 se zabýváme sofistikovaným vzděláváním na finančních trzích. Zaměřujeme se na tradiční, ale rovněž netradiční způsoby investování a přístupy k nim.

Naší specializací jsou především automatické obchodní systémy a opce.

V roce 2017 založili pánové Zdeněk Zaňka a Jan Rohrbacher vzdělávací platformu Quastic.

V roce 2019 se jejím většinovým akcionářem stala společnost Charles Bridge Private Equity, člen investiční skupiny Charles Bridge Investment Group.

Filosofie vzdělávání

Žijeme v době, kdy potřeba investovat stále více narůstá. Vývoj demografie je neúprosný, věk pro odchod do důchodu se posouvá a spoléhat se na stát je slepá cesta. Současně jsou dnes peníze velmi levné, takže spoření nepokryje ani inflaci.

Dlouhodobé vzdělávání se jeví jako nezbytné. Iluzi touhy začínajících obchodníků po rychlém a snadném zbohatnutí akorát zneužívá mnoho společností.

Dali jsme si za cíl důraz na kvalitu, neslibovat nesmysly a ke všem účastníkům vzdělávacích programů přistupovat fér a zodpovědně.

Proto lpíme na předání kritického myšlení, racionálního uvažování, zvládnutí emocí a chápání souvislostí. Na základě těchto skutečností by si každý absolvent našich programů měl osvojit své metody, které mu budou fungovat.

Zaměření
kurzů a jejich obsah

Investice

Základní kurz, který je ideálním počátečním průvodcem ve světě investování pro začátečníky. Jeho zaměření je na všechny tradiční investiční aktiva - akcie, dluhopisy, drahé kovy atd. Cílem není naučit do detailu analyzovat jednotlivé společnosti nebo komodity, ale prohloubit chápání investičních a ekonomických souvislostí.

Komodity

Bez nadsázky jeden z nejkomplexnější a nejintenzivnější kurzů na světě. Představí např. carry trade, což je metoda přístupu, která umožňuje přesněji analyzovat zrniny a tak vstoupit s menším rizikem a větším potenciálním ziskem. Na kurz navazují též videa a komentáře týkající se aktuálních zajímavých tržních příležitostí.

Akcie

Akcie jsou tradiční investiční nástroj s dlouholetou tradicí a historicky nejvyššími výnosy. Cílem kurzu je představit ucelené know how, které potřebujete pro úspěšné akciové obchodování a investování. A to od základních metod, jako je například investování do dividendových aristokratů, až po pokročilé metody, jako např. metoda diskontovaného cashflow.

Opce

Komplexní kurz zaměřený na základní opční terminologii, rozbor jednotlivých opčních strategií a princip jejich řízení. Kurz vedou porfolio manageři Charles Bridge Global Macro Fund. Následná nadstavba je zaměřena na obchodování zemního plynu a volatility pomocí strategií, které využívá přímo fond Charles Bridge. Její nosnou částí je velmi cenné know how.

Algotrading

Nadstavbový kurz zaměřený na tzv. algotrading, který je rizikovější metodou obchodování. Jedná se o implementaci a nastavení investičních nástrojů tak, aby se výsledné strategie obchodovaly 24 hodin denně 5 dní v týdnu. Výsledkem je tedy spuštění vlastního a automatizovaného systému algotradingu.

Pro investiční poradce

Vzdělávání finančních poradců

Tyto série kurzů si kladou za cíl kvalitně a efektivně vzdělat jak začínající investiční poradce, tak nabídnout zkušeným poradcům další úhly pohledů na tradiční, ale i alternativní formy investování. Kurzy jsou poskytovány online - formou webinářů nebo prezenčně - formou seminářů. Osnovu kurzu lze změnit dle potřeb a preferencí.

Pro školy

Základy finanční gramotnosti

Kurz je vhodný především pro studenty středních škol. Cílem je během jednoho školního roku vštípit absolventům základy finanční gramotnosti. Kurzy lze poskytovat jak online - formou webinářů, tak i prezenčně - formou seminářů. Osnovu kurzu lze změnit dle potřeb a preferencí.