Menu

ECB zvyšuje úrokové sazby

ECB minulý týden pokračovala ve slíbeném zvyšování úrokových sazeb. Obě úrokové sazby (depositní a refinanční) byly letos poprvé zvýšeny v červnu o 0,50 %, následně v září o 0,75 %. Na svém čtverečním zasedání je ECB znovu zvýšila o očekávaných 0,75 % a zopakovala tak zářijové největší jednorázové zvýšení od vzniku eurozóny. 

Lze též říci, že depozitní sazba byla zdvojnásobena, refinanční sazba zvýšena o tři pětiny.

Dosažená úroková sazba je sice na maximu od roku 2009, ale překonání refinanční úrokové sazby z doby před finanční krizí 2008 /2009 je málo pravděpodobné. 

Inflace v eurozóně v prosinci 2007 přitom činila 3,1 %, nyní je více než trojnásobná, úrokové sazby však poloviční.  

ECB si je vědoma rizika ekonomické recese, přesto z důvodu neuspokojivé míry inflace pokračuje ve zvyšování sazeb a další (několikeré) zvýšení lze očekávat. Dokazuje to, že vedení ECB stále vnímá inflaci (zářijová inflace eurozóny dosahuje 9,9 %) jako významné riziko. Cílem ECB je plynulý střednědobý návrat inflace k 2% cíli a toto snížení je důležitější než hrozící mírná recese. ECB se na každém zasedání bude řídit přicházejícími daty a zatím dostupné informace ukazují, že zvyšování úrokových sazeb bude pokračovat i v prvním čtvrtletí příštího roku.

Reálné úrokové sazby jsou o 2,5 procentního bodu vyšší nežli v České republice. Ve srovnání se Spojenými státy jsou naopak o 3,3 procentního bodu nižší. Porovnání úrokových sazeb s mírou inflace s jinými zeměmi je zde:

Kromě zvýšení úrokových sazeb ECB oznámila další významné kroky, které sníží ziskovost bank. Prvním krokem je snížení úroků placených bankám za povinné minimální rezervy uložené u ECB. Místo refinanční sazby bude ECB používat sazbu depozitní, rozdíl mezi nimi činí 0,50 %. Druhým krokem retrospektivně zdražila úvěry poskytnuté komerčním bankám – místo depozitní úrokové sazby bude použit průměr depozitní a refinanční úrokové sazby. 

Kvantitativní utahování (QT) zatím není na pořadu dne. Více informací bude oznámeno v prosinci. Vše zatím nasvědčuje tomu, že ECB ho začne využívat až v situaci, kdy zastaví zvyšování úrokových sazeb. 

Ve srovnání se zářijovým zasedáním se prohlášení ECB každopádně výrazně změnilo.