Menu

Drobní investoři na finančních trzích

Po masivních obchodech drobných obchodníků na finančních trzích počátkem letošního roku došlo koncem března ke znatelnému poklesu objemu jejich transakcí. Velmi patrné to bylo v případě objemů u call opcí, které jsou oblíbeným nástrojem mileniálů a generace Z.

Vývoj objemu obchodů s méně než 10 opčními kontrakty ukazuje následující graf.

JP Morgan také potvrdil výrazný pokles objemu obchodů realizovaných drobnými obchodníky. Je to vidět na následujícím grafu ukazujícím obchody prostřednictvím brokerů zaměřených na drobné obchodníky.

Největší pokles byl zaznamenaný u brokera Robinhood.

Poslední vývoj nicméně ukazuje, že drobní obchodníci se začínají vracet. Goldman Sachs za využití statistiky objemu obchodů sestavil seznam 50 akcií, kterým tato skupina obchodníků věnuje největší pozornost.

Jak vidíte, na třetím místě ve výše uvedené tabulce jsou akcie společnosti AMC Entertainment.

Skokové zvýšení objemu obchodů vedlo ke zvýšení ceny této akcie výrazně nad cenu dosaženou v únoru a k růstu kapitalizace této společnosti na 12 miliard dolarů ruku v ruce s prvenstvím v objemu realizovaných obchodů ze všech akcií na amerických burzách. Nutno dodat, že před dvěma týdny společnost získala téměř 430 milionů dolarů při průměrné ceně 9,94 dolarů za akcii.

CEO společnosti Adam Aron v březnu prohlásil, že pokud bude situace zajímavá, dojde k emisi dalších akcií. Soudě podle posledního vývoje by k tomu mohlo dojít velmi brzy…  

Každopádně další vývoj na akciích společností jako právě AMC Entertainment může opět přitáhnout zvýšenou pozornost drobných obchodníků. Bude tedy velmi zajímavé sledovat, zda se tak skutečně stane a objemy transakcí této skupiny obchodníků se opět porostou či dokonce překonají maxima z ledna tohoto roku.