Menu

Dividendy ČEZ

Minulý týden se konala valná hromada energetické skupiny ČEZ, zúčastnilo se jí více než 700 akcionářů. Celková délka jednání hromady činila 14 hodin, z toho 10 hodin se týkalo projednávání zpráv představenstva a dozorčí rady společnosti. Akcionáři přednesli kolem 130 dotazů, které se nejčastěji zaměřovaly na rozdělení skupiny ČEZ, rekordního zisku společnosti za rok 2022, přístupu firmy k tzv. windfall tax z nadměrného zisku a plánů do budoucna.

Hlavním bodem hlasování na valné hromadě ČEZ byla otázka dividendy. Akcionáři se zabývali dvěma návrhy. Nejprve odmítli návrh představenstva na vyplacení dividendy ve výši 117 korun za akcii, což představuje 80 procent zisku za minulý rok a následně byla schválena rekordní dividenda ve výši 145 korun za akcii navržená Ministerstvem financí. To představuje téměř celý očištěný zisk ve výši 78 miliard korun za minulý rok (čistý zisk činil 80,7 miliardy korun). Ze zisku stát obdrží 54 miliard korun formou dividendy plus 15% srážkovou daň z dividendy na akcie držené českými investory. Dosud nejvyšší dividendou byla dividenda ve výši 53 korun na akcii za rok 2009.

Historický vývoj vyplácené dividendy a výplatního poměrů počínaje rokem 2003 je zde:

Graf byl sestaven na základě dat z investorské prezentace konané 2. února 2023 a rozhodnutí valné hromady konané minulý týden.

Otázka štěpení či neštěpení ČEZu zůstává otevřena.