Menu

Čtvrteční zasedání ČNB – sama neví, co udělá

Bankovní rada ČNB minulý čtvrtek jednomyslně ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Celkově je nový výhled ČNB pesimističtější, než tomu bývalo dříve. Pokud k ničemu výraznému nedojde, ČNB předpokládá pokles HDP o 8 procent. Návrat na úroveň roku 2019 je očekávána v roce 2022.

Zároveň ČNB zdůrazňuje vysokou nejistotu ohledně dalšího vývoje. Výraznější změna koronavirové pandemie a s tím spojené zavádění karanténních operací by totiž zásadním způsobem ovlivnilo makroekonomickou situaci. Takový vývoj navíc ČNB vnímá jako velmi pravděpodobný. ČNB zmínila mimořádné zásahy v případě potřeby s dodatkem, že nyní nejsou třeba. Nicméně již samotná zmínka o nich znamená, že je má na svém seznamu případných reakcí a že je připravena. Dnes si jen může sednout na ruce a čekat.

Pokud by k ničemu zásadnímu nedošlo, prognóza budoucího vývoje je dle ČNB následující. Ponechání sazeb na stávající úrovni (repo sazba 0,25 %) plánuje centrální banka do léta příštího roku, následně by je ráda začala zvyšovat. Níže uvedené dva grafy pochází ze Situační zprávy ČNB. 3M PRIBOR ve velké míře závisí na základní úrokové sazbě ČNB.

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR). Zdroj: ČNB

Co se týče inflace, očekávaná inflace je nad hraničními 3 procenty.  ČNB ji však na této úrovni ještě řešit nebude, vývoj ekonomiky má přednost. Tahouny inflace budou ceny potravin. Přiblížení inflace k 2% úrovni čeká za rok. Názorně je to zobrazeno na následujícím grafu:

Prognóza celkové inflace (Zdroj: ČNB)

Zajímavé je přibližně hodinové setkání s analytiky – video je zde: https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/audio-video/Nova-prognoza-CNB-Zprava-o-inflaci-III-2020/

Pro dokreslení přidáváme kurz české koruny vůči euru od počátku roku. Na začátku roku byl kurz 25,40 koruny za euro, nejsilnější byl pak 17. 2. ve výši 24.795. Naopak nejslabší kurz koruny vůči euru byl 24. 3. ve výši 27,81. Páteční byl 26,28.

Proti stavu na začátku roku koruna oslabila o 88 haléřů. Proti nejsilnějšími kurzu oslabila o 1,50 koruny, oproti nejslabší hodnotě posílila o 1,53 koruny za euro. Je tedy téměř přesně uprostřed mezi letošním minimem a maximem.