Menu

ČNB překvapivě zvýšila úrokové sazby

Minulý čtvrtek ČNB nečekaně zvýšila úrokové sazby – dvoutýdenní repo sazba byla zvýšena o 25 bp na 2,25 %, lombardní sazba na 3,25 % a diskontní sazba na 1,25 %. Prakticky nikdo s tím nepočítal a jak se záhy ukázalo, i samotné hlasování bylo velmi těsné – 4:3 (minulá dvě hlasování byla 2:5, názor tak změnili 2 členové Bankovní rady). Z rozhovoru s guvernérem Rusnokem lze usoudit, že on sám pro zvýšení úrokových sazeb nebyl.

I díky tomu bylo oznámení rozhodnutí o úrokových sazbách posunuto o hodinu. V rozhodování vyhrála domácí inflace nad zahraničním ekonomických růstem.  Po celé první pololetí je očekávána inflace na úrovni 3-3,5 %. Přitom cílová inflace je na úrovni 2 % s možnou odchylkou 1 procentní bod na každou stranu. Očekávání je tedy i nad tímto horním limitem. Rusnok dále zmínil, že reálné úrokové sazby (počítané jako úroky mínus inflace) by měly být nulové, případně mírně nad nulou. To by tedy znamenalo, že při očekávané inflaci nad 3 % by musely být úrokové sazby na cca 3,5 % nebo i mírně výše. Pokud by úroky zůstaly na stávajících úrovních, inflace by musela jít dolů k 2 %, aby byl cíl naplněn.

Orientace na domácí inflaci se tedy ukázala jako důležitější faktor než zahraniční ekonomický růst, tedy lépe řečeno zpomalení německé ekonomiky či  klesající ekonomiky Francie nebo i Itálie. Brexit nezmínil ve svém rozhovoru Jiří Rusnok vůbec.

Co kurz české koruny? Koruna by mohla posílit. Vždyť ČNB je jednou z mála centrálních bank vyspělých zemí, která má kladné úrokové sazby a k tomu je navíc zvyšuje. ECB má úrokové sazby záporné, Fed sice kladné, ale loni opakovaně snížené, ke zvýšení se zejména v tomto (prezidentském) roce odhodlá jen stěží…  

Na zvýšení úroků česká koruna samozřejmě reagovala. Krátce po oznámení zvýšení úrokových sazeb projela hranicí 25 korun za euro. Dostala se na maximum od října roku 2012. Přitom rok 2012 jako celek byl třetí nejsilnější rok české koruny s průměrným kurzem 25,14 koruny za euro. Před něj se dostaly jenom rok 2008 s průměrným kurzem 24,94 koruny za euro a rok 2011 s průměrem 24,59 koruny za euro. Čtvrteční kurz na stránkách ČNB najdete 24,895, páteční pak 25,03 (tedy opět nad 25 korunami za euro).

Zajímavé je očekávání ČNB ohledně dalšího vývoje kurzu české koruny vůči euru – viz následující graf:

Očekávaný vývoj kurzu CZK/EUR (zdroj: ČNB)

Pro letošní rok ČNB předpovídá kurz 25,3 korun za euro, pro příští rok pak 25,2 koruny za euro. Podle vyjádření J. Rusnoka se jedná o odhad, kurz koruny není vnímám jako výsledek úrokové politiky ČNB. Ta ho neřeší (tedy pomineme-li intervenci na 27 korunách za euro před pár lety).

Uvidíme, zda letošní rok získá česká koruna kurzovou medaili či nikoliv.