Menu

ČNB nadále zvyšuje úrokové sazby nevídanou rychlostí

Na svém posledním středečním zasedání ČNB zvýšila dvoutýdenní reposazbu o 1 procentní bod na 3,75 %. Spolu s tím zvýšila ve stejné úrovni diskontní a repo sazby. Stejně jako na minulých dvou zasedáních překonal růst sazeb očekávání analytiků.  

Hlasovací poměr byl stejný jako při minulých třech zasedáních. Pět členů bankovní rady hlasovalo pro toto zvýšení, dva členové pak pro zachování úrokových sazeb na stejné úrovni.

Důvody zvyšování úrokových sazeb jsou uvedeny na obrázku níže, jako hlavní je zde zmíněna nejen inflace samotná, ale i skutečnost, že by je důvodná obava, že se nevrátí zpět k cílované 2% úrovni.

ČNB bude i nadále bojovat s důvěrou ve smyslu účinného boje s inflací a bankovní rada si je toho velmi dobře vědoma. Ve středním prohlášení bankovní rady jsou tyto dva poslední odstavce, které mluví za vše a v němž zdůrazňujeme dvě věty:

„Bankovní rada vyhodnotila rizika a nejistoty podzimní prognózy jako v souhrnu výrazně proinflační, a tudíž vyžadující rychlejší zpřísnění měnové politiky oproti stávající prognóze. Značným rizikem je zejména hrozba oslabení ukotvenosti inflačních očekávání v podmínkách dlouhodobého výrazného přestřelování 2% cíle České národní banky. Rizikem ve stejném směru je možnost rychlejšího a déletrvajícího růstu cen průmyslových výrobců v zahraničí. Dalším proinflačním rizikem je možné zeslabení reakce kurzu koruny na růst domácích úrokových sazeb. 

V této situaci bankovní rada po důkladném zvážení všech aspektů přistoupila k dalšímu výraznému zvýšení úrokových sazeb. To podpoří návrat inflace směrem k 2% cíli České národní banky na horizontu měnové politiky. Inflační očekávání firem a domácností jsou již delší dobu konfrontována s výrazným přestřelováním 2% cíle a Česká národní banka nehodlá připustit jejich výraznější odpoutání od cíle. Bankovní rada je proto připravena v příštím roce pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb tak, aby zajistila cenovou stabilitu v České republice.“

V této situaci ČNB raději zvýší úrokové sazby více, než by bylo nezbytné, aby se vyvarovala jakýmkoliv pochybnostem ohledně razantnosti boje s inflací. Nejbližší zasedání bankovní rady proběhne 3. února příštího roku. Z hlediska pohledu ČNB by hraniční situace pravděpodobně nastala, kdyby se ekonomika ČR začala pohybovat na úrovni hrozící vznikem recese. Doufejme, že se to nestane.

P. S.

K 1. červenci 2022 vyprší mandáty třem členům bankovní rady. Jedná se o guvernéra J. Rusnoka a viceguvernéry M. Moru a T. Nidetzkého.  Každý člen rady může mít pouze dva mandáty. Bankovní radu tedy musí oprosti guvernér J. Rusnok, oběma zmíněným viceguvernérům končí první mandát, mohou tedy získat druhý. Stávající hlasovací poměr ve prospěch zvyšování úrokových sazeb činící 5:2 se po výměně členů může změnit v krajním případě až na poměr opačný, tj. 2:5. Dosažený výsledek bude nejspíše mezi těmito hodnotami a bude velmi zajímavý.