Menu

Charles Bridge ,,Anticovid“ – fungování nemovitostní divize v aktuální situaci

Osmý díl otevírá dveře do kuchyně naší nemovitostní divize. Nabízí jak pohled na  fungování v situaci současné, tak  i na schopnost její adaptability v časech budoucích. S největší pravděpodobností to budou časy ekonomicky i sociálně nelehké, plné nejistoty a náhlých změn.

AKTIVITY A ČÍSLA SKUPINY

Bylo by dobré si nejprve ujasnit filosofii fungování Charles Bridge Investment Group. Jsme diverzifikovanou středoevropskou investiční skupinou. Diverzifikovanou díky struktuře našich aktivit. Skupinou proto, že tyto aktivity dělíme mezi investice na kapitálovém trhu, nemovitosti, akvizice společností a vzdělávání. Středoevropskou proto, že působíme jak v České republice, tak i na Slovensku a ve Slovinsku. Ve všech zemích máme i své partnerské kanceláře. 

Každá divize má své vlastní mechanismy fungování, díky nimž dokáže být rezistentní vůči různým ekonomickým cyklům.

Preferujeme dlouhodobý organický růst objemu aktiv a výnosů, před skokovým nárůstem v řádech desítek procent. Jsme zastánci teorie, že méně někdy znamená více.  

VLAJKOVÁ LOĎ NEMOVITOSTNÍ DIVIZE

Zaměřujeme se na oddlužování a výkupy nemovitostí. Za dobu působení v tomto segmentu jsme spolu s našimi obchodními partnery a zprostředkovateli řešili přes 500 případů v celkovém objemu přesahujícím 500 milionů Kč. Průměrný čistý výnos z jedné transakce činí +12 % p.a.

Níže jsou uvedena hlavní kritéria pro nákup jednotlivých nemovitostí.

Další obrázek rozkrývá strukturu námi vykupovaných nemovitostí dle krajů ČR. Vychází z především z urbanizačního potenciálu dané lokality.

FUNGOVÁNÍ PŘI POKLESU EKONOMIKY

Nákup nemovitostí z insolvenčních řízení či exekucí (formou veřejných dražeb či aukcí) s průměrným LTV na 70 % odhadní ceny nemovitosti lze aplikovat v jakékoli fázi ekonomického cyklu. Veškeré nakupované nemovitosti máme vždy zapsané v listu vlastnictví (LV) jako konečný a jediný (či majoritní) vlastník. 
Z velké většiny se nemovitosti dlouhodobě pronajímají a generují příjem formou nájemného. Díky nákupu s cca. 30 % diskontem oproti odhadní ceně (respektive oproti trhu), se výnos z nájmu pohybuje vůči kupní ceně nemovitosti na úrovni 12 – 15 % p.a. Následné bankovní refinancování ještě podtrhuje dobré hospodaření celé společnosti. 


V konečné fázi celého investičního procesu přichází prodej nemovitosti s výnosem +30 % a více oproti ceně kupní.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Jak jsme již předeslali v předchozím díle, doba není a nebude jednoduchá. Míra nejistoty, vycházející z velmi rychle se měnící situace a s ní spojenými opatřeními, je výrazně nevypočitatelným prvkem při predikovatelnosti budoucího vývoje. Rozhodně netvrdíme, že se nás situace nemůže nikterak dotknou. Díky aplikované strategii a voleným přístupům k nákupům nemovitostí, se nám přeci jen bude o něco ,,lépe dýchat” než velké většině investičních společností zaměřených na sektor nemovitostí.

,,Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.“

Charles Darwin

BONUS NA KONEC

Na začátku tohoto investičně-ekonomického soboru textů jsme slíbili BONUS ve formě ucelené analýzy, vycházející z publikovaných textů. Další díl tedy bude patřit tomuto dokumentu.